O nas - Dialog 2005

Przejdź do treści

NIE DAJ SIĘ!DOŁĄCZ DO NAS!

NIE UŻYWAJCIE PRACOWNIKÓW BANKU
PEKAO S.A. DO WALKI POLITYCZNEJ!!!

Artykuł w Gazecie Wyborczej z dnia 14 czerwca 2018 r. nosi tytuł "Bunt w Pekao SA. "Czarny protest" przeciwko łamaniu praw pracowniczych i kulturze pracy wprowadzonej przez ludzi PIS". Zjawiska te trwają jednak w Banku Pekao S.A. od lat.

JESTEŚ PRACOWNIKIEM ALIORA?
DOŁĄCZ DO NAS!

Do końca czerwca br. mają zapaść decyzje w sprawie połączenia lub też niepołączenia Alior Banku z bankiem Pekao. Jeżeli dojdzie do połączenia musimy natychmiast działać w celu uzgodnienia warunków przejęcia pracowników.

NIBY OCZEKIWANIE,
A JEDNAK SIĘ DZIEJE

W oczekiwaniu na decyzję o "współpracy" Alior Banku z Bankiem Pekao przekazujemy kilka bieżących, naszym zdaniem istotnych dla Pracowników Aliora, informacji o czasie pracy, premiach rocznych, polityce antymobbingowej, świadczeniach z ZFŚS i innych.

O NAS
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" jest niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą pracowników banków działających w Polsce oraz oddziałów i przedstawicielstw w Polsce banków zagranicznych, a także pracowników sektora usług.
W kwestiach dotyczących ustalania wewnątrzzakładowego prawa pracy, warunków pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz BHP reprezentujemy ogół pracowników.
Konsekwentnie od lat patrzymy na ręce pracodawcom w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz sposobu prowadzenia biznesu, albowiem te dwa czynniki mają bezpośredni wpływ na środowisko pracy. Upominamy się o podmiotowe traktowanie pracowników i klientów, wiedząc, że jest to droga do stabilnego rozwoju firmy. Naszym dążeniem jest przywrócenie bankowości do roli instytucji zaufania publicznego. Wyżej sprecyzowane priorytety organizacji związkowej "Dialog 2005" powodują, że często musimy iść pod prąd, przeciwstawiać się doraźnym interesom wielu ludzi.
Polskich pracowników bankowości reprezentujemy w Federacji Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych (FECEC) z siedzibą w Paryżu. Współpraca z Federacją daje nam możliwość korzystania z ich doświadczeń a także otwiera możliwość działania poprzez instytucje unijne.
W sprawach indywidualnych reprezentujemy interesy naszych członków. Pomagamy im w sposób profesjonalny, dlatego w dużym stopniu niwelujemy nierównowagę sił pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Oferujemy możliwość konsultacji i pomocy w trudnych zagadnieniach, do sądu pracy włącznie. Nasze interwencje w obronie praw, interesów i poszanowania godności osobistej pracowników przynoszą pozytywny skutek, także w wyrokach sądów pracy, które przyznają racje pracownikom, także tym zwolnionym z powodu braku realizacji zadań.
Zwracają się do nas o pomoc bankowcy z kilku polskich banków i nikogo nie zostawiliśmy bez wsparcia. Dobrym światowym standardem jest powszechna przynależność pracowników do związków zawodowych, bowiem jest ona panaceum na wiele codziennych niemiłych niespodzianek w pracy.
Nasza strategia to rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój.
Pracodawcy w branży bankowej porozumiewają się między sobą, wprowadzają nowe, coraz bardziej nieludzkie standardy i kulturę pracy. Pracownicy traktowani są z góry, z pozycji władczej. Praca i funkcjonowanie w kilku bankach daje nam obraz problemów występujących w sektorze bankowym. Możemy analizować, porównywać warunki pracy oraz działać w kierunku poprawy standardów pracy.
Działamy w bankach:
  • Pekao S.A.
  • Alior Bank S.A.
  • BGŻ BNP Paribas S.A.
  • Deutsche Bank Polska S.A.
Swoich członków mamy również w następujących bankach: BPH S.A., PKO BP S.A., Bank Millenium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Idea Bank S.A., Bank BISE S.A., BZ WBK S.A., Euro Bank S.A., Getin Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Nest Bank S.A., Raiffeisen Polbank S.A., mBank S.A.
Organizacja Zakładowa "Dialog 2005" działa w BNP Paribas Lease Group Spółka z o.o.
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków Nr 001
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
tel. 506 352 414; 693 716 281
fax 33 8422246
e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl; organizacjadialog2005@interia.pl
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków Nr 001
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
tel. 506 352 414; 693 716 281
fax 33 8422246
e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl; organizacjadialog2005@interia.pl
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
Wróć do spisu treści