Zawieszenie rokowań nad ZUZP w Deutsche Banku - Dialog 2005

Przejdź do treści
Aktualności
ZAWIESZENIE ROKOWAŃ NAD ZUZP W DEUTSCHE BANKU
16.03.2018
Zarząd Deutsche Bank Polska S.A. jednostronnie zawiesił negocjacje nad treścią Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pomimo, że Układ zabezpieczyłby przejmowanych Pracowników przez 12 miesięcy od dnia przejęcia przed wypowiadaniem dotychczasowych warunków zatrudniania i ewentualnego pogarszania warunków pracy.
Zarząd Deutsche Bank Polska S.A. wprowadził jednak program nagradzania ciągłości zatrudnienia w wysokości 45 milionów zł, skierowany do wybranej grupy pracowników o kluczowym znaczeniu dla Dzielonego Banku (w tym Członków Zarządu).
Zadajemy sobie pytanie - czy takie podejście do pracowników, jest właściwe i nie narusza zasady równego traktowania pracowników? W obecnej sytuacji wszyscy pracownicy są kluczowi, bo od każdego zależy utrzymanie dotychczas prowadzonego biznesu na właściwym poziomie.
Ciekawe, co zdziałałby Zarząd DB, gdyby "mrówki robotnice" zatrudnione w Centrali, w Oddziałach Banku, "wystawione na sprzedaż" nie dbały o wykonywanie swoich obowiązków lub masowo zwalniały się z pracy? Co by było, gdyby klienci DB odchodzili do konkurencji? Tak często bywa – klient idzie za Doradcą, do którego ma zaufanie.
Dialog 2005 podjął stosowne kroki w tej sprawie. Czytaj więcej w "Strefie Członkowskiej".
Plan podziału DB Polska S.A. opublikowany 23 lutego 2018 r., str. 9, str. 10.
SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW BANKÓW ORAZ  INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE
W związku z Podziałem Dzielony Bank wprowadził program nagradzania ciągłości zatrudnienia, skierowany do wybranej grupy pracowników o kluczowym znaczeniu dla Dzielonego Banku (w tym Członków Zarządu). W ramach programu będą przyznawane nagrody uznaniowe o charakterze retencyjnym takim pracownikom za kontynuowanie zatrudnienia w Dzielonym Banku, w przypadku ziszczenia się określonych w programie warunków. Koszty programu są szacowane na kwotę nie wyższą niż 45.000.000 PLN (czterdzieści pięć milionów złotych) i zostaną poniesione przez Dzielony Bank. W związku z Podziałem Bank Przejmujący wprowadzi uzgodniony z Dzielonym Bankiem dodatkowy program nagród o charakterze retencyjnym, skierowany do wybranej grupy pracowników Dzielonego Banku o kluczowym znaczeniu dla Banku Przejmującego. W ramach programu takim pracownikom będą przyznawane, po 6 miesiącach od Podziału nagrody za osiągnięcie określonych celów po przejściu do Banku Przejmującego. Koszty programu są szacowane na kwotę nie wyższą niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) i zostaną poniesione przez Bank Przejmujący.
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków Nr 001
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
tel. 506 352 414; 667 895 708; 693 716 281
fax 33 8422246
e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl; organizacjadialog2005@interia.pl
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków Nr 001
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
tel. 506 352 414; 667 895 708; 693 716 281
fax 33 8422246
e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl; organizacjadialog2005@interia.pl
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
Wróć do spisu treści