Logowanie do Strefy Członkowskiej - Dialog 2005

Przejdź do treści
STREFA CZŁONKOWSKA

LOGOWANIE
PROBLEMY Z LOGOWANIEM
Jeśli przy logowaniu widzisz komunikat: "Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło" sprawdź przede wszystkim poprawność wprowadzanych danych do logowania.
Nie wypełniaj formularza logowania metodą "kopiuj-wklej". Użycie tego sposobu może w przeglądarce Internet Explorer powodować błędy w logowaniu.
Wyczyścić pliki cookies (ciasteczka) oraz pamięć podręczną przeglądarki.
Jeśli nadal masz problem z zalogowaniem się zadzwoń pod numer 693 716 281 w celu uzyskania pomocy.
REGULAMIN "STREFY CZŁONKOWSKIEJ"
Wstęp

 1. "Strefa Członkowska" (zwana dalej "Strefą") jest częścią serwisu internetowego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" (zwanym dalej "Dialog 2005") z siedzibą w Oświęcimiu. "Strefa" zawiera materiały dostępne tylko dla Członka Związku (zwanego dalej "Użytkownikiem").
 2. Dostępem do "Strefy" zarządza Administrator serwisu internetowego NZZPBiU "Dialog 2005" (zwany dalej "Administratorem").

Rejestracja, aktywacja i blokada dostępu

 1. Dostęp do "Strefy" może otrzymać "Użytkownik" będący czynnym Członek Związku (pracownik banku, w którym działa "Dialog 2005", emeryt, bądź osoba już niepracująca w banku, a opłacająca roczną składkę związkową). "Użytkownik" może uzyskać dostęp tylko do jednej "Strefy", przeznaczonej dla pracowników (byłych pracowników) danego banku. Wyjątek stanowią pracownicy Banku BPH przejęci przez Alior Bank w trybie art. 231 Kodeksu pracy, którzy otrzymują dostęp do "Strefy" pracowników Banku BPH oraz do "Strefy" pracowników Alior Banku.
 2. W celu uzyskania dostępu do "Strefy" "Użytkownik" wypełnia formularz rejestracyjny. Identyfikator "Użytkownika" jest ustalany przez "Administratora". "Użytkownik" ustala własne hasło, którym będzie się logował do "Strefy".
 3. "Administrator" ma prawo telefonicznej weryfikacji przesłanego formularza rejestracyjnego.
 4. Potwierdzeniem aktywacji "Użytkownika" w "Strefie" jest wysłania przez "Administratora" wiadomość mailowa lub SMS, w zależności od wybranego przez "Użytkownika" sposobu dostarczenia danych do logowania. Aktywacja dostępu do "Strefy" następuje w ciągu maksymalnie 48 godzin od wysłania przez "Użytkownika" formularza rejestracyjnego.
 5. O czasowym ograniczeniu w realizacji formularzy rejestracyjnych "Administrator" informuje "Użytkowników" na TEJ stronie.
 6. W przypadku utraty lub zapomnienia danych logowania do "Strefy", "Użytkownik" wypełnia formularz rejestracyjny wybierając odpowiedni rodzaj żądania. Dane do logowania (identyfikator i/lub hasło) są przesyłane przez "Administratora" na wskazany przez "Użytkownika" adres e-mail lub numer telefonu (SMS).
 7. W celu zmiany hasła dostępu "Użytkownik" wypełnia formularz rejestracyjny wybierając odpowiedni rodzaj żądania oraz podając nowe hasło w polu "Twoje hasło". Potwierdzeniem zmiany hasła jest wiadomość wysłana przez "Administratora" na wskazany przez "Użytkownika" adres e-mail lub numer telefonu komórkowego (SMS). Potwierdzenie zmiany hasła do "Strefy" następuje w ciągu maksymalnie 48 godzin od wysłania przez "Użytkownika" formularza rejestracyjnego.
 8. Dane logowania do "Strefy" (identyfikator i hasło) są unikalne dla każdego "Użytkownika".
 9. "Użytkownik", który wysyła formularz rejestracyjny oświadcza, że akceptuje Regulamin "Strefy Członkowskiej" i zobowiązuje się do nieudostępniania swoich danych logowania oraz informacji zamieszczonych w "Strefie" osobom trzecim (nieuprawnionym).
 10. Zablokowanie dostępu do "Strefy" następuje na wniosek "Użytkownika", w przypadku ustania zatrudnienia w bankach, w których działa "Dialog 2005" i jednoczesnej rezygnacji członkowstwa w NZZPBiU "Dialog 2005" lub w przypadku stwierdzenia przez "Administratora" naruszenia przez "Użytkownika" zasad korzystania ze "Strefy". O blokadzie dostępu "Użytkownik" jest informowany poprzez wysłanie przez "Administratora" wiadomości mailowej lub SMS na adres lub numer telefonu komórkowego podany w formularzu rejestracyjnym, z podaniem powodu blokady.

Zasady poufności

 1. Wszystkie informacje zamieszczone w "Strefie" są poufne i stanowią własność "Dialog 2005".
 2. Informacje zamieszczone w "Strefie" nie mogą być ujawnianie czy przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim (nieuprawnionym), nie mogą być także zapisywane w jakichkolwiek bazach danych czy systemach lub utrwalane w inny sposób (np. "print screen") bez uprzedniej zgody "Dialog 2005". Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne, a także stanowi naruszenie Regulaminu "Strefy Członkowskiej".
 3. Publikowane w "Strefie" informacje są zabezpieczone przed kopiowaniem w celu zablokowania możliwości ich udostępniania osobom nieuprawnionym.
 4. W przypadku stwierdzenia przez "Administratora" udostępnienia przez "Użytkownika" informacji zamieszczonych w "Strefie", "Dialog 2005" zastrzega sobie możliwość zablokowania "Użytkownikowi" dostępu do "Strefy", o czym "Użytkownik" jest informowany poprzez wysłanie przez "Administratora" wiadomości mailowej lub SMS na adres lub numer telefonu komórkowego podany w formularzu rejestracyjnym, z podaniem powodu blokady.

Zasady umieszczania komentarzy

 1. Komentarze są dodatkową funkcjonalnością "Strefy", dzięki której "Użytkownik" może zamieszczać swoje opinie i komentarze do publikowanych materiałów, jak również dyskutować z innymi "Użytkownikami". "Administrator" może w dowolnym momencie wyłączyć możliwość dodawania komentarzy jak również nie udostępnić takiej funkcjonalności przy wszystkich materiałach zamieszczanych w "Strefie".
 2. Komentarze może dodawać tylko "Użytkownik” zarejestrowany w "Strefie".
 3. W przypadku umieszczenia przez "Użytkownika" w komentarzach pytania, odpowiedź jest udzielana przez "Administratora" również w komentarzach do danego wpisu w "Strefie".
 4. Panel komentarzy jest moderowany.
 5. "Użytkownik" jest zobowiązany podać w formularzu tworzenia komentarza swojego imienia i nazwiska, a co najmniej swojego imienia (widoczne dla innych "Użytkowników"), a także swojego adresu mailowego (nie widoczny dla innych "Użytkowników").
 6. "Administrator" zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów: zawierających wulgaryzmy; obscenicznych i obraźliwych; propagujących używanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków; propagujących przemoc; obraźliwych lub wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej; obrażających inne osoby i dotyczących ich życia prywatnego; zawierających treści pornograficzne; łamiących prawa autorskie; spamowych - niedotyczących treści publikowanego artykułu; zawierających reklamy, ogłoszenia, linki do innych stron www; pisanych przez jednego użytkownika pod różnymi nickami; stanowiących agitację polityczną w jakiejkolwiek formie; odnoszących się do nieaktualnych treści; godzących w dobre imię NZZPBiU "Dialog 2005" oraz jego Członków; zawierających uwagi dotyczące "Administratora"; podszywające się pod "Administratora".
 7. Dodanie komentarza przez "Użytkownika" jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami regulaminu "Strefy Członkowskiej" i akceptacją tego regulaminu.
 8. "Użytkownik" umieszczający swoje komentarze i opinie wyraża zgodę na rejestrowanie przez właściciela serwisu informacyjnego www.dialog2005.org adresu IP komputera, z którego dodawany jest komentarz lub opinia.
 9. NZZPBiU "Dialog 2005" nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi umieszczanych przez "Użytkowników". "Użytkownik", który wprowadzi treści naruszające prawo lub dobra osób trzecich może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 10. NZZPBiU "Dialog 2005" nie wykorzystuje marketingowo, nie udostępnia i nie sprzedaje zgromadzonych danych użytkowników portalu innym osobom lub instytucjom. Odstąpienie od tej zasady może nastąpić wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków Nr 001
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
tel. 506 352 414; 693 716 281
fax 33 8422246
e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl; organizacjadialog2005@interia.pl
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków Nr 001
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
tel. 506 352 414; 693 716 281
fax 33 8422246
e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl; organizacjadialog2005@interia.pl
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
Wróć do spisu treści