Rejestracja w "Strefie Członkowskiej" - Dialog 2005

Przejdź do treści
REJESTRACJA W STREFIE CZŁONKOWSKIEJ

Dostęp do "Strefy Członkowskiej" przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla Członków NZZPBiU "Dialog 2005".
Żądania rejestracyjne pracowników bankowości nie należących do "Dialog 2005" nie będą realizowane.
W przypadku osób, które wysłały deklarację członkowską pocztą tradycyjną a deklaracja jeszcze nie dotarła do siedziby Związku, żądania rejestracyjne mogą zostać zrealizowane po uprzednim przesłaniu skanu deklaracji członkowskiej na adres poczty elektronicznej: organizacjadialog2005@wp.pl
Aby zarejestrować się w "Strefie Członkowskiej" proszę wypełnić formularz rejestracyjny.
Formularz służy do:
      • rejestracji nowego Użytkownika w "Strefie Członkowskiej"
      • odzyskania danych logowania (loginu i/lub hasła) do "Strefy Członkowskiej"
      • zmiany hasła do "Strefy Członkowskiej"
Login jest nadawany przez Administratora i Użytkownik nie ma możliwości jego zmiany.
Aktywacja Użytkownika w "Strefie Członkowskiej" jak również wykonanie żądania odzyskania loginu i/lub hasła są potwierdzane przez Administratora poprzez przesłanie do Użytkownika wiadomości mailowej lub SMS w ciągu maksymalnie 48 godzin.
Korzystając ze "Strefy Członkowskiej" Użytkownik wyraża zgodę na "Politykę prywatności" serwisu infomacyjnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005".
FORMULARZ REJESTRACYJNYNiezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków Nr 001
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
tel. 506 352 414; 667 895 708; 693 716 281
fax 33 8422246
e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl; organizacjadialog2005@interia.pl
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków Nr 001
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
tel. 506 352 414; 667 895 708; 693 716 281
fax 33 8422246
e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl; organizacjadialog2005@interia.pl
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
Wróć do spisu treści