Mobbing - List do pracowników Banku BPH - Dialog 2005

Przejdź do treści
Mobbing - List do pracowników Banku BPH S.A.
17.01.2011
Mobbing, to często, karygodne i skandaliczne zachowanie szefa. Sączone po cichu lub bardzo otwarcie. Chamsko, zwyczajnie. Bo mobbing to nie zwykły opierdol, to rzecz wyrafinowana w swej podłości.
Ostatnio mobbing pojawił się w korporacjach. Typowy jego objaw przejawia się ciągłym pytaniem szefa o wyniki sprzedaży. W skrajnych, szef nad Tobą stoi, i wymusza to samo. Sam oczywiście nie wie jak to zrobić, ale przecież wykonuje polecenia. Musi wykonać polecenia. Musi wykonać plan. To jest przecież jego być albo nie być.
Jednym słowem mobbing, to wyraz skrajnej niekompetencji przywództwa w dobrze rozumianym zarządzaniu. Wszystko zaczyna się od akcjonariuszy czy też właścicieli i ich woli zysku. Potem, wyrazem tej woli, po drodze jest rada nadzorcza. Wola powoli wyzwala krwiożercze instynkty realizowane przez zarząd. Potem wyższy szczebel zarządzania, średni szczebel zarządzania i wreszcie jest. Stanął nad Tobą i wisi niczym widmo wystraszonego, władczego i niekompetentnego szefa. Czujesz?
Szanowni Państwo,
Wyżej umieszczone "złote myśli" przytoczyliśmy wprost z literatury dotyczącej mobbingu. Niestety, mobbing w pracy, ten występujący w relacjach międzyludzkich a także ten systemowy (korporacyjny), to smutna rzeczywistość w wielu firmach w Polsce, również w bankowości. Od dłuższego czasu "Dialog 2005" poszukuje możliwości ukrócenia tego typu działań w bankach. Podejmujemy się trudnych spraw dotyczących pojedynczych ludzi, ale to ciężkie wyzwanie. W przypadku, kiedy pracownik dysponuje dowodami w sprawie można działać w obronie pracownika, ale często trudno o dowody bo wykwalifikowany mobber tak postępuje, aby śladów nie było.
W przypadku udowadniania pracodawcom stosowania w bankach "mobbingu sprzedażowego" nikt nie słucha argumentów związkowych, albowiem pracodawcy uważają, że sprzedaż w oczekiwanej przez Bank wysokości to wypełnianie obowiązków pracowniczych. Tabelki, konferencje, telekonferencje, "systemy śledzenia pracy pracownika", rankingi z imiennie wymienianymi pracownikami z użyciem kolorów wyróżniających tych co to są ok. od tych co to stanowią słabe ogniwo tygodnia a nawet dnia, według pracodawców, to nie są narzędzia systemowego oddziaływania na psychikę pracownika, to dobrodziejstwo firmy, aby pracownik się sprężył w pracy i wypracował premię (oczywiście dla siebie). Samo używanie przez nas terminu "mobbing systemowy" jest uważane za nadużycie, albowiem wszystko co złe w relacjach międzyludzkich, dzieje się "bez wiedzy i akceptacji" wierchuszki. Jednak narzucając plany sprzedażowe nikt nie bierze pod uwagę faktu, że bank nie piekarnia i biznes banku zależy głównie od zainteresowania klienta ofertą banku a także od jego możliwości, a nie od chcenia czy niechcenia pracownika.
Relacje międzyludzkie, między przełożonymi a pracownikami wykonawczymi ulegają ciągłemu pogorszeniu. Przełożeni, których być albo nie być uzależnione jest od wyników zespołu nie zawsze potrafią sobie poradzić z ciśnieniem swoich przełożonych i często przenoszą swoje frustracje na podległych im ludzi. Są też tacy, którzy mobberską kulturę firmy przyjmują za własną. Za tym wszystkim stoją ogromne pieniądze, bonusy, które można wyorać na pracownikach. Do rzadkości już należą przełożeni, którzy potrafią się przy tym wszystkim zachowywać jak ludzie, zadbać o właściwą organizację pracy – na szczęście, jeszcze tacy się zdarzają w bankach. To tak w skrócie od nas, albowiem to Państwo wiedzą najlepiej gdzie i jak sytuacja wygląda.
"Dialog 2005" jest członkiem Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Branży Bankowości i Instytucji Kredytowych. Nasze problemy pracownicze przedstawione Członkom Zarządu Federacji podczas spotkania w Warszawie i w Lizbonie wzbudziły ogromne zainteresowanie. Federacja zadeklarowała konkretną pomoc, w tym interwencję u Komisarza Unijnego ds. pracy i polityki społecznej. Pan Bernard Salengro znany w Europie lekarz medycyny pracy, na stałe współpracujący z Unią Europejską, na wniosek Federacji zobowiązał się przeprowadzić badania poziomu stresu w bankowości w Polsce. "Dialog 2005" dostarczy materiały do badań. Pierwszy krok, to ankieta, którą Państwu przekażemy z prośbą o wypełnienie. Drugi krok, to zebranie i opracowanie przez nasz Związek materiałów dotyczących zarządzania poprzez cele. Materiały trzeba zebrać od pracowników wykonawczych w tym menedżerów średniego i niskiego szczebla. Potrzebne są informacje od pracowników objętych programami aktywizującymi i naprawczymi. Tych z Państwa, którzy są w trakcie lub przeszli przez programy zapraszamy do współpracy.
Na podstawie zebranych materiałów Związek Dialog 2005 opracuje swoje stanowisko w sprawie programów aktywizujących i naprawczych, które wraz z "diagnozą" Pana Bernarda Salengro wyślemy do Komisarza Unijnego ds. pracy.
Już dysponujemy konkretnym materiałem i tutaj serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy nam przesłali różne "ciekawostki" oraz własne opinie. Aby obnażyć system, trzeba udokumentować zjawisko a nie pojedyncze przypadki. Dlatego też ogromna prośba do Państwa o współpracę z naszym Związkiem.
Wszystkie osoby, które zdecydują się z nami powalczyć o godność pracowników proszone są o kontakt telefoniczny 663 606 527 lub napisanie e-maila na skrzynkę: organizacjadialog2005@wp.pl
Pan Bernard Salengro jest utytułowanym autorytetem w dziedzinie badania stresu, Jego negatywnych opinii  pracodawcy boją się jak ognia. Aby nasz projekt był skuteczny, efektywny, musimy dostarczyć materiały, fakty, konkretne przykłady. Musicie znaleźć dla projektu trochę czasu, musicie z nami współpracować w tej materii. Podkreślamy słowo musicie, bo jak tej szansy nie wykorzystamy teraz, to następnej może nie być wcale.
Wielu spraw nie da się załatwić pozytywnie na "rynku lokalnym", nasze organa kontrolne są słabe. Za większością spraw, w których PIP przyznała rację naszym prawnikom i kontrola potwierdziła nieprawidłowości, nie stoją poważne sankcje. Upomnieniami, zaleceniami PIP korporacje najczęściej w ogóle się nie przejmują, dalej robią swoje jakby byli państwem w państwie. Tak nawiasem – wszystkie zalecenia pokontrolne PIP z kontroli inicjowanych przez Dialog 2005, a które nie zostały wypełnione przez pracodawców wysyłamy do Federacji z prośbą o dalsze nadanie biegu sprawom.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wysyła do Banku Pekao S.A. nakazy zapłaty z tytułu niewypłaconego w całości bonusa Banku Pekao S.A. (11/12 bonusa) oraz corocznej nagrody świątecznej banku BPH S.A. (950 PLN lub krotność tej kwoty, w zależności od tego, kiedy Bank Pekao S.A. dokonał pracownikowi zmiany umowy o pracę na warunki wynikające z ZUZP Banku Pekao S.A.). Przedmiotowe nakazy zapłaty dotyczą zapłaty dla  tych uprawnionych osób, które złożyły pozwy do sądu za pośrednictwem naszego Związku. Zapewne Bank Pekao S.A. będzie się odwoływał od nakazów. Jednakże należy podkreślić, że sytuacja związana z postępowaniem sądowym jest bardzo obiecująca. Tutaj nadal podtrzymujemy, że obowiązkiem związków zawodowych jest traktować sprawę niewypłaconych świadczeń związanych z pracą, jako sprawę zbiorową, albowiem dotyczy wszystkich pracowników przejętych przez Pekao z Banku BPH S.A. Nie ustaniemy w działaniach nakierowanych na spowodowanie, aby Bank Pekao S.A. wypłacił należne świadczenia wszystkim uprawnionym pracownikom, taki nasz obowiązek.
Podkreślamy – to nasz ustawowy obowiązek. Chociażby inni z tego powodu popluli się w krytyce i przy tej okazji odwodnili, zdania nie zmienimy. Przepraszamy za dosadne zdanie, ale brak jedności działań związkowych nawet w oczywistych sprawach z punktu widzenia interesów pracowniczych daje negatywne efekty dla pracowników. Niestety, coraz częściej zdarzają się podobne sytuacje, nie tylko przy okazji  niewypłaconych świadczeń przez Pekao.
Róbmy jednak swoje.
Pracownicy Banku BPH, którzy mają pytania do Związku "Dialog 2005" mogą się z nami kontaktować pisząc na skrzynkę: organizacjadialog2005@wp.pl
Nasi prawnicy są do Państwa dyspozycji, także w sprawach indywidualnych. Zapraszamy do współpracy, zapraszamy do uczestnictwa w naszym Związku wszzystkich tych Pracowników, którzy widzą potrzebę intensywnych działań na rzecz polepszenia warunków pracy i płacy w Banku BPH.
Ci z Państwa, którzy do tej pory nie podpisali z Pracodawcą porozumień zmieniających dotychczasowe warunki pracy i płacy, niech poczekają na wypowiedzenia zmieniające. Wywieranie na Pracowników nacisków w sprawie podpisywania zmian w trybie za porozumieniem stron jest kolejnym dowodem na bezprzedmiotowe traktowanie ludzi.
Pozdrawiamy serdecznie
Alicja Jędrych Przewodnicząca "Dialog 2005" wraz z Zarządem Związku
Wróć do spisu treści