Protest pracowników Banku BPH - Dialog 2005

Przejdź do treści
Protest pracowników Banku BPH S.A.
16.04.2012
Począwszy od 20 kwietnia 2012 r. Pracownicy Banku BPH SA wysyłają listem zwykłym skórkę chleba na adres siedziby Banku BPH SA w Warszawie:
ul. Towarowa 25A
00-958 Warszawa
W liście proponujemy krótki tekst: Dziękuję za podwyżkę wynagrodzenia! Pracownik Banku BPH SA.
Uzasadnienie:
Prezes Zarządu Banku BPH SA w 2011 r. zarobił 2.956.000 zł., odnotował wzrost wynagrodzenia o 48% w stosunku do 2010 r. Prezes Banku BPH zajął 3 miejsce wśród prezesów banków w Polsce pod względem wysokości wynagrodzenia. Według „Rzeczpospolitej” przeciętne wynagrodzenie prezesa banku w Polsce to 2,1 mln zł rocznie, to oznacza, że Prezes Banku BPH SA zarabia grubo ponadprzeciętnie.
Dodatkowe świadczenia świadczeń dla zagranicznych Członków Zarządu kształtują się w wysokości 5.010.000 zł., nastąpił wzrost o 106% w stosunku do 2010 r.
Ostatnie trzy tury zwolnień grupowych spowodowały zwolnienie z pracy ok. 2.000 osób. Dodatkowymi obowiązkami obarczono tych, którzy pozostali w pracy.
W ramach Długoterminowego Programu Motywacyjnego, niektórym członkom zarządu wypłacono w 2011 roku świadczenia w kwocie 2.198 tys. zł, na które w latach poprzednich była utworzona rezerwa w wysokości 1.533 tys. zł. Dodatkowo w 2011 roku rozpoznany został koszt z tytułu opcji na akcje GE i akcji zastrzeżonych tzw. Restricted Stock Units (RSU) przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu Banku BPH w kwocie 1.355 tys. zł (rok 2010: 528 tys. zł) - Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH SA za rok 2011 str. 73. Teraz wiemy, dlaczego takie parcie Zarządu Banku na wskaźniki giełdowe – to ma w głównej mierze wpływ na wysokość świadczenia z Programu Motywacyjnego.
Pracownicy Banku BPH S.A. odnotują przyrost wynagrodzeń zasadniczych w roku 2012 r. na poziomie 1%, dla większości Pracowników wzrost wynagrodzenia kształtuje się na poziomie 10-30 PLN.
To jest rzeczywiste fair play Banku BPH S.A.
Wróć do spisu treści