Kolejne zwolnienia w BPH - Dialog 2005

Przejdź do treści
Kolejne zwolnienia w Banku BPH S.A.
18.04.2012
Szanowni Państwo,
Ostatnie trzy tury zwolnień grupowych spowodowały zwolnienie z pracy ok. 2.000 osób. Dodatkowymi obowiązkami obarczono tych, którzy pozostali w pracy. Nowi pracownicy z marszu otrzymują plany do wykonania. Bank nie wyszkolił nowych ludzi w sposób wystarczający, ale oczekiwania w zakresie wykonania zadań sprzedażowych na wysokim poziomie.
Zwolniono z pracy specjalistów ds. kredytów hipotecznych a ich obowiązki powierzono Doradcom Personal Banking, za 10,20 zł podwyżki…, tj. dodatkowe 3$ miesięcznie. Tak wygląda amerykańskie podejście do Pracowników w Polsce.
W dniu 17 kwietnia 2012 r. Zarząd Banku BPH S.A. złożył organizacjom związkowym Zawiadomienie w sprawie zamiaru rozwiązania stosunków pracy z pracownikami Banku BPH Spółka Akcyjna. Zwolnienia mają być przeprowadzone w terminie od czerwca do 30 listopada 2012 r.
Zwolnienia grupowe dotyczą następujących grup zawodowych:
 • Administratorzy,
 • Analitycy,
 • Asystenci,
 • Doradcy Klienta,
 • Dyrektorzy,
 • Eksperci,
 • Kierownicy,
 • Menedżerowie,
 • Specjaliści
W sumie do 600 osób!!!
Szok, opadają ręce, brak słów.
Zgłosiliśmy nasze oczekiwania wobec Pracodawcy:
 1. ogłoszenie naboru zwolnień na własną prośbę w tych jednostkach organizacyjnych, w których zaplanowano zwolnienia,
 2. przedłożenia programu przekwalifikowań wewnętrznych w Banku, po to, aby każdy pracownik zagrożony utratą pracy mógł podjąć inną pracę w Banku w ramach wakatów. Tutaj zawnioskowaliśmy o konkrety, fikcja, którą do tej pory Bank uprawiał w tej materii nie interesuje strony związkowej,
 3. przedłożenia programu przekwalifikowań w celu przygotowania pracowników do podjęcia innej pracy poza Bankiem,
 4. gwarancji zatrudnienia pracowników po okresie restrukturyzacji na okres 5 lat.
Co ważne, pakiet socjalny związany z restrukturyzacją nie może być niższy od poprzedniego.
Prosimy Was o wsparcie, uczestnictwo w akcji protestacyjnej, uczestnictwo w związku Dialog 2005. Nigdzie na świecie problemy nie rozwiązują się same. Aby Bank BPH wyszedł na prostą i sprawy pracownicze były traktowane przez Zarząd Banku BPH z należytą starannością potrzebne jest współdziałanie z Pracownikami. Chcemy prowadzić rokowania przy otwartej kurtynie. O postępie w negocjacjach będziemy informować na naszej stronie dialog2005.org
Strona Organizacji Dialog 2005 nie zawiera elementów niebezpiecznych, nie obawiajcie się jej otwierać. Wiele osób ma dostęp do internetu w domu, zatem nie uda się bankowi BPH odciąć pracowników od informacji przekazywanych przez Dialog 2005.
Pozdrowienia
Alicja Jędrych
Przewodnicząca Dialog 2005 wraz z Zarządem Związku
P.S. Pana Prezesa R. Gaskina znamy jedynie z fotografii i bloga, albowiem nigdy nie pojawił się na spotkaniach ze stroną związkową.
Wróć do spisu treści