Odpowiedzi Banku BPH na pytania akcjonariusza - Dialog 2005

Przejdź do treści
Odpowiedzi Banku BPH na pytania akcjonariusza
26.06.2012
W ciągu 14 dni od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bank BPH SA przesłał pisemną odpowiedź na pytania zadane podczas WZA w dniu 29.05.2012 r. Odpowiedź Banku zamieszczamy poniżej.
Wróć do spisu treści