Z ostatniej chwili - Dialog 2005

Przejdź do treści
Z ostatniej chwili
21.09.2012
W dniach 12-13 września 2012 r. w Warszawie odbyło się w Banku Pekao spotkanie Pracodawcy ze związkami zawodowymi.
Agenda spotkania przedstawiała się następująco:
  1. spotkanie z Pionem Logistyki w zakresie procesu MBO
  2. omówienie procesu podwyżkowego przeprowadzonego w 2012 roku
  3. prezentacja dot. zmiany treści załącznika 1 do ZUZP, czyli Taryfikatora kwalifikacyjnego
  4. zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  5. spotkanie z Pionem Zarządzania Ryzykami w zakresie procesu MBO
  6. sprawy różne
Po uzgodnieniu przez strony protokołu ze spotkania prześlemy Państwu jego treść wraz z komentarzem.
Wróć do spisu treści