Komunikat wspólnej reprezentacji związkowej - Dialog 2005

Przejdź do treści
Komunikat wspólnej reprezentacji związkowej
21.09.2012
Koleżanki i Koledzy,
Pracownicy Banku Pekao SA
Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 września br. Wspólna Reprezentacja Związkowa powstała wskutek porozumienia następujących organizacji związkowych:
 • NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze OZ Pracowników Banku Pekao SA,
 • Zakładowy Związek Zawodowy Banku Pekao SA,
 • Związek Zawodowy Pracowników Banku Pekao SA,
 • OM Pracowników Banków Nr 001 NZZPBiU "Dialog 2005"
wezwała Bank do podjęcia rozmów, oczekując ich rozpoczęcia w terminie do 31 października br. w przedmiocie:
1. Zawarcia porozumienia:
   • przewidującego corocznie waloryzowany dodatek dla pracowników związany ze wzrostem kosztów utrzymania,
   • dotyczącego dopuszczalnej różnicy w wysokości wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku (z uwzględnieniem stażu pracy, doświadczenia i kwalifikacji) poprzez podniesienie stawek,
   • przewidującego dodatkowe odprawy w przypadkach rozwiązania z pracownikami stosunku pracy lub zmiany strony stosunku pracy w związku z powierzeniem dotychczas wykonywanych przez nich czynności podmiotowi zewnętrznemu.
2. Zawarcia porozumienia przewidującego:
   • uzgodnienie opisu stanowisk pracowników w Banku (w tym każdorazowej zmiany) z określeniem specjalizacji stanowisk oraz rodzaju pracy na danym stanowisku,
   • uzgadniania sposobu i trybu kontroli oraz monitorowania pracowników,
   • realizacji obowiązku uprzedniego praktycznego przeszkolenia przed powierzeniem nowego stanowiska lub częściowej jego zmiany (w tym nowych czynności lub sposobu ich wykonywania).
O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.
WRZ:
NSZZ "Solidarność”" ZZZ, ZZP, "Dialog 2005"
Wróć do spisu treści