Czy „Rekomendacja Z” ograniczy pensje prezesów banków? - Dialog 2005

Przejdź do treści
Czy „Rekomendacja Z” ograniczy pensje prezesów banków?
13.12.2015
Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła do konsultacji projekt "Rekomendacji Z" dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach. Dokument będzie się odnosił do takich kwestii, jak: struktura organizacyjna, zadania, obowiązki, skład i funkcjonowanie rady nadzorczej, zarządu i kadry zarządzającej wyższego szczebla, zasady zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, systemy informacyjne i komunikacja, ciągłość działania oraz przejrzystość systemu zarządzania w banku. Tym samym KNF będzie skłaniać banki do wprowadzania jasnych i odpowiednio udokumentowanych, przejrzystych zasad wynagrodzeń członków zarządu, które mają być uzależnione od tego, ile zarabiają szeregowi pracownicy w banku.
Cytując za radiem RMF: "KNF twierdzi, że chodzi o wyeliminowanie patologii polegających na tym, że prezesi zarabiają krocie, a ich pracownicy po 2-3 tysiące złotych."
Wśród prezesów rekordzistą jest szef Pekao SA Włoch Luigi Lovaglio, który w zeszłym roku zarobił 9 milionów 260 tysięcy złotych, co stanowi 90-krotność średniej pensji w tym banku. Takie rozbieżności wynagrodzeń, a z drugiej strony brak zależności wyngrodzeń członków zarządów banków od wyników, rodzi patologie.
Poniżej ranking najlepiej zarabiających prezesów banków w Polsce za rok 2014, opublikowany przez portal Bankier.pl:
L.p.
Imię i nazwisko Prezesa Zarządu
Nazwa banku
Zarobki
1Luigi LovaglioPekao S.A.9,26 mln zł
2Richard GaskinBPH S.A.5,70 mln zł
3Sławomir S. SikoraCiti Handlowy S.A.5,23 mln zł
4Małgorzata KołakowskaING Bank Śląski S.A.3,84 mln zł
5Cezary StypułkowskimBank S.A.3,82 mln zł
6Joao Bras JorgeBank Millenium S.A.3,74 mln zł
7Jarosław AugustyniakIdea Bank S.A.3,12 mln zł
8Zbigniew JagiełłoPKO BP S.A.3,11 mln zł
9Krzysztof RosińskiGetin Noble Bank S.A.2,80 mln zł
10Wojciech SobierajAlior Bank S.A.2,16 mln zł
W projekcie "Rekomendacji Z" dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, kwestię wynagrodzeń opisuje rekomendacja 15, która mówi, że bank powinien określić w zasadach wynagradzania maksymalny stosunek średniego całkowitego wynagrodzenia brutto członków zarządu w okresie rocznym do średniego całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników banku w okresie rocznym. Stosunek ten powinien być wyważony i ustalony na poziomie umożliwiającym skuteczne wykonywania zadań przez pracowników banku, mając na uwadze potrzebę ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem. Kluczową i otwartą kwestią pozostaje to, jaki będzie ten stosunek. Jego ustalenie leżeć będzie po stronie władz banku. Nie wiadomo tylko, jaką swobodę w tym zakresie pozostawi bankom ostateczny kształt "Rekomendacji Z".
Publiczne konsultacje "Rekomendacji Z" będą trwać do 23 grudnia 2015 r.
Wróć do spisu treści