Akcja "akcja" - w obronie własnej - Dialog 2005

Przejdź do treści
Akcja "akcja" - w obronie własnej
15.01.2016
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o Państwa udział w obronie Pracowników Banku BPH SA poprzez zakup jednej akcji Banku oraz udzielenie nam pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza/Pracownika.
Plan działania
Chcemy, aby grupa pracowników będących akcjonariuszami wspólnie z nami wystąpiła do KNFu z zapytaniem, jakie przesłanki skłoniły KNF do wydania zgody na wydzielenie części placówek Banku BPH i przekazanie ich do franczyz, co niesie ze sobą zwolnienie z pracy do 1.706 osób z Sieci Oddziałów i z Centrali Banku.
Adekwatnie do rozwoju sytuacji, chcemy występować również do innych instytucji i organów państwa, z Rządem RP włącznie. Akcjonariusze, jak nikt inny, mają prawo wypowiadać się publicznie w sprawach dotyczących ich współwłasności. Jeśli jednocześnie są pracownikami ich głos jest nie tylko uprawniony, ale szczególnie ważny, gdyż dotyczy samej istoty działalności Spółki.
Uzasadnienie/warunki
Konstytucja RP na pierwszych stronach wymienia wartości, które Rzeczpospolita bierze pod swoją obronę. Są to m.in.: niepodległość, wolności i prawa człowieka, małżeństwo, rodzina, własność i praca.
Ustawa o związkach zawodowych daje nam prawo obrony pracowniczych "praw, interesów zawodowych i socjalnych, godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych".
Uważamy, że bezpieczeństwo materialne pracowników i ich rodzin w pierwszym rzędzie zapewnia stabilne zatrudnienie, oparte na stabilnych umowach o pracę, z godnym wynagrodzeniem.
Przez ostatnie lata pracownicy dawali z siebie wszystko, by realizować rosnące z miesiąca na miesiąc i z roku na rok zadania. Musieli sprostać ogromnej presji miesięcznego, tygodniowego i dziennego rozliczania; systematycznie rosnącym obostrzeniom i wymogom. Po kilku falach zwolnień Doradców za wyniki sprzedażowe, po ucieczce osób niemogących znieść warunków pracy stworzonych przez władze Banku, zostali tylko najwytrwalsi i najefektywniejsi. Wielu odeszło od poprzednich pracodawców, by rozwijać się w Banku BPH. Teraz wszyscy wraz z podziękowaniem Pana Prezesa za wspaniałe wyniki w 2015 roku, mają zostać oddani (jak meble) świeżo upieczonym przedsiębiorcom, w celu ich dalszego zrestrukturyzowania: zmniejszenia wynagrodzenia i zwolnienia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że placówki franczyzowe mogą utrzymać zatrudnienie 3-4 osób. Obecna restrukturyzacja zaproponowana przez Bank uderza w godność pracowników, której powinniśmy bronić.
W naszej ocenie istnieje ogromne zagrożenie również dla Pracowników Centrali Banku. Obecnie na jednego pracownika Sprzedaży przypada dwóch pracowników Centrali. Jeśli dopuścimy do planowanego zwolnienia/przekazania 1.200 osób z Oddziałów i zwolnienia 500 osób z Centrali, na jednego sprzedającego będzie przypadało czterech pracowników Centrali! Do tego, planowana transformacja pociągnie za sobą exodus klientów biznesowych i klientów zamożnych. Potencjalnej utracie klientów nie zaprzecza Zarząd Banku. Sądzimy, że nieuniknionym, kolejnym krokiem będą drastyczne zwolnienia z Central Banku BPH S.A. Dlatego prosimy również pracowników Centrali o wsparcie, o przystąpienie do naszego Związku.
Cel
Ustawa o zwolnieniach grupowych daje nam uprawnienia do negocjacji z Pracodawcą zamiaru dokonania zwolnienia grupowego: "w szczególności możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników".
Związek zawodowy ma być obrońcą/ratownikiem, a nie likwidatorem zakładu pracy.
Natomiast w sytuacji, gdyby nie udało się zatrzymać procesu transformacji/demontażu Banku w proponowanej postaci (a w naszej ocenie jest on całkowicie błędny, poczynając od przyczyn, aż po przyszłe efekty), będziemy dążyć, aby wszyscy pracownicy, którzy w jakikolwiek sposób zostaną dotknięci skutkami transformacji (zwolnienia, pogorszenie warunków pracy i płacy; niezależnie od rodzaju umowy o pracę) byli objęci pakietem socjalnym w wysokości nie niższej niż dotychczasowe – takie oświadczenie NZZPBiU "Dialog 2005" złożył podczas spotkania strony związkowej z Pracodawcą. W przypadku braku zrozumienia ze strony Pracodawcy żądań związków zawodowych jesteśmy zdeterminowani, aby z naszymi sprawami wyjść poza Bank, m.in. jako akcjonariusze/pracownicy Banku.
Na obecnym etapie, bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie czy ważniejsze jest utrzymanie pracy czy odprawy, albowiem nie wiemy, kto przejmie pozostałą część Banku (Pracodawca podtrzymuje, że trwają rozmowy o sprzedaży BPH). Mamy świadomość, że rynek pracy w Polsce jest bardzo trudny i nikt nie wie czy i jak szybko uda się znaleźć nową pracę, za jakie wynagrodzenie i na jaką umowę. Od odprawy zapłacimy podatek, z odprawy spłacimy ewentualne pożyczki i w niedługim czasie można zostać bez pieniędzy i bez pracy. Podkreślamy, że sytuacja w Banku jest bardzo trudna i wymaga wspólnego działania.
Prosimy o zakup jednej akcji (obecna cena ok. 32,- zł; trzeba otworzyć sobie rachunek brokerski), przesłanie nam potwierdzenia nabycia lub posiadania oraz pełnomocnictw (ogólnego - dostępnego TUTAJ oraz do udziału w Zgromadzeniach - dostępnego TUTAJ) – najpierw skanów, abyśmy wiedzieli w imieniu ilu akcjonariuszy występujemy, a następnie jak najszybciej oryginałów listownie.
Ze względów formalnych (dla szybszego działania) pełnomocnictwa wystawione są na Przewodniczącą Związku, która została upoważniona przez organizację związkową do występowania w naszym imieniu do instytucji, organów państwa i do mediów. W przypadku zwołania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego (sprzedaż Banku) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy chcemy również tam występować w Państwa interesach. W przypadku kiedy rokowania nie przyniosą pożądanego skutku tj. zabezpieczenia przyszłości pracowników (praca lub wysokie odprawy pieniężne) będziemy zdeterminowani do podejmowania innych kroków, dozwolonych prawem.
Nie chcemy narażać Państwa na dodatkowe koszty – prosimy nie pobierać z Banku (z Biura Maklerskiego) potwierdzeń płatnych. Wystarczą nam wydruki z systemów np. internetowego potwierdzające zakup lub posiadanie akcji na rachunku. Gdyby to nie było możliwe (telefoniczna obsługa rachunku brokerskiego, telefoniczny zakup, awarie systemów), prosimy Państwa o pisemne oświadczenia o przykładowej treści:
Imię, nazwisko, adres
Oświadczam, że w dniu …. zakupiłam/łem jedną akcję Banku BPH na rachunek nr …. (lub: posiadam jedną akcję BPH na rachunku nr ….)
Data, podpis
Skany wysyłamy na adres: organizacjadialog2005@wp.pl (ten adres nie jest blokowany przez Pracodawcę), oryginały na adres: Dialog 2005, ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim.
Prosimy o bardzo szybką reakcję, istotny jest każdy dzień.
Z poważaniem
Alicja Jędrych
Przewodnicząca Dialog 2005
Zbigniew Korczyk
Zastępca Przewodniczącego "Dialog 2005"
Dla tych, którzy jeszcze nie znają naszego związku, kilka zdań autopromocji
(Tematy dotyczyły w większości Pionu Sprzedaży, gdyż takie były nam zgłaszane):
 • Zlikwidowanie w Banku BPH programów aktywizujących i naprawczych – to my.
 • Ucywilizowanie kontroli BKRN (niektórzy jeszcze pamiętają przesłuchania w obecności kilku przełożonych, nagrywanie bez zgody pracownika, przetrzymywanie w odosobnieniu przesłuchanych pracowników), takie rzeczy się już nie zdarzają dzięki nam.
 • Co roku wymieniano w oddziałach ponad 30% Doradców, a Dyrektorów rekrutowano tylko z zewnątrz. Dzięki nam Pracodawca postawił maksymalną granicę rotacji pracowników na 15% i zaczął awansować własnych pracowników na Menedżerów.
 • Pan Prezes Nowaczewski spotykał się ze związkami raz do roku przez godzinę. Dzięki działaniom naszego związku mamy teraz kilkugodzinne spotkania raz na kwartał, by można było na bieżąco interweniować w Państwa sprawach.
 • Dzięki sfinansowanym przez nas, poprowadzonym przez naszych prawników (z naszym udziałem) wygranym sprawom sądowym BPH nie zwalnia już Doradców za wyniki, a każdy zamiar wobec naszego członka wypowiedzenia lub zmiany jego umowy o pracę konsultuje z nami.
 • Jeszcze rok temu, gdy poskarżyliście się Państwo na swojego szefa, to Wasza skarga przeszła przez kilka rąk i ostatecznie trafiła do niego, by sam siebie osądził, czy postępował wobec Was źle. Dzięki nam teraz takie sprawy rozsądzają niezależni specjaliści.
 • Możliwość odwołania się od oceny EMS - to też my.
 • Ukrócenie powszechnej praktyki wciskania pracownikom do podpisania porozumień wszelkiej maści – to też my.
 • Ściganie „dzikich” programów naprawczych wymyślanych samowolnie przez menedżerów w różnych miejscach i w różnych formach – to też my.
 • Skuteczna batalia o ograniczenie stosowania umów o pracę na czas określony – to też my.
 • Skuteczny protest do Pana Prezesa, że przełożeni wymuszają na Doradcach pracę na zepsutym Ekranie Kasjerskim – to również my.
 • Ankiety badające opinie pracowników na różne istotne, służbowe tematy (w tym trzy badania poziomu i przyczyn stresu w pracy) – to my NZZPBiU "Dialog 2005"
Wróć do spisu treści