Oświadczenie o ponownym zatrudnieniu - Dialog 2005

Przejdź do treści
Oświadczenie o ponownym zatrudnieniu
28.06.2016
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników gwarantuje zwalnianym pracownikom możliwość ponownego zatrudnienia w przypadku, kiedy pracodawca zatrudnia ponownie w tej samej grupie zawodowej. Aby móc skorzystać z takiej możliwości należy złożyć stosowne zgłoszenie w okresie do roku czasu licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy.
Wzór zgłoszenia
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, art. 9.1 oraz art. 9.2.:
Art. 9. 1. W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy.
2. Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, o którym mowa w ust. 1, w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.
Związek Zawodowy "Dialog 2005" deklaruje wsparcie w zakresie monitorowania przesłanych przez pracowników zgłoszeń. W tym celu należy przesłać wniosek do wiadomości na skrzynkę organizacjadialog2005@wp.pl oraz podać do siebie numer telefonu kontaktowego. Będziemy monitorować, czy Pracodawca będzie korzystał z tych zgłoszeń.
Wróć do spisu treści