Zmiany w funkcjonowaniu "Strefy Członkowskiej" - Dialog 2005

Przejdź do treści
Zmiany w funkcjonowaniu "Strefy Członkowskiej"
02.11.2016
W związku z fuzją prawną Alior Banku i Banku BPH z dniem 07.11.2016 r. zachodzą zmiany w funkcjonowaniu "Strefy Członkowskiej" w serwisie internetowym NZZPBiU "Dialog 2005":
  • Zostaje uruchomiona "Strefa Członkowska" pracowników Alior Banku. Od dnia 07.11.2016 r. Członkowie Związku pracujący w Alior Banku mogą się rejestrować w nowouruchomionej "Strefie Członkowskiej".
  • Członkowie Związku posiadający dotychczas dostęp do "Strefy Członkowskiej" pracowników Banku BPH otrzymują automatycznie dostęp do nowouruchomionej "Strefy Członkowskiej" pracowników Alior Banku, gdzie od fuzji prawnej publikowane będą bieżące informacje o działalności Związku w połączonym banku.
  • Pracownicy Banku BPH przejęci przez Alior Bank rejestrujący się w "Strefie Członkowskiej" od dnia 07.11.2016 r. proszeni są o wybranie w "Formularzu rejestracyjnym" w punkcie: "Wybierz bank, w którym pracujesz" opcji: "Alior Bank (exBPH)". Uzyskają oni dostęp zarówno do materiałów zamieszczonych w dotychczas funkcjonującej "Strefie Członkowskiej" pracowników Banku BPH jak i w nowoutworzonej "Strefie Członkowskiej" pracowników Alior Banku.
Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zapewnienia poufności dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Jednocześnie zmianie ulega "Regulamin Strefy Członkowskiej".
Prosimy naszych Członków pracujących w Alior Banku, jak i tych przejętych przez Alior Bank z Banku BPH, aby w przypadku zainteresowania dostępem do bieżących informacji o działaniach podejmowanych przez NZZPBiU "Dialog 2005" od dnia 07.11.2016 r. rejestrowali się w "Strefie Członkowskiej" pracowników Alior Banku.
Identyfikatory i hasła Członków Związku dotychczas korzystających ze "Strefy Członkowskiej" pracowników Banku BPH nie ulegają zmianie i nie ma konieczności podejmowania z ich strony żadnych działań w tym zakresie.

Wróć do spisu treści