Organizacja Zakładowa "Dialog 2005" w spółce BNP Paribas Lease Group - Dialog 2005

Przejdź do treści
Organizacja Zakładowa "Dialog 2005" w spółce BNP Paribas Lease Group
05.03.2017
WITAMY SERDECZNIE W GRONIE DIALOG 2005
W ramach Grupy "Dialog 2005" zarejestrowaliśmy Organizację Zakładową w Spółce BNP Paribas Lease Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa.
W dniu 04 stycznia 2017 r. na Ogólnym Zebraniu Członków Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” Organizacja Zakładowa Pracowników BNP Paribas Lease Group sp. z o.o.  Członkowie Założyciele wybrali spośród siebie Zarząd Związku.
Przewodniczący Zarządu Związku
  • Pan Marcin Żmudzki
Członkowie Zarządu
  • Pan Maciej Cichocki
  • Pan Łukasz Jaworski
  • Pani Aleksandra Cyunelis
  • Pani Magdalena Laskowska
  • Pan Patryk Nosalik
Komisja Rewizyjna
  • Pan Rafał Czaja - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Pani Magdalena Rusiłowicz - Członek Komisji Rewizyjnej
  • Pan Roman Plona - Członek Komisji Rewizyjnej
W dniu 08 lutego 2017 r. w siedzibie Spółki, w Warszawie, odbyło się pierwsze spotkanie z Kierownictwem BNP Paribas Lease Group na temat prowadzenia działalności naszego Związku w firmie. Pan Mariusz Tarasiuk, Członek Zarządu Spółki zdeklarował otwartość na problemy pracownicze oraz dialog społeczny w szerokim zakresie.
Członkowie Związku, to wspaniali, młodzi ludzie, którzy odpowiedzialnie wzięli na siebie prowadzenie Związku oraz uczestnictwo w Dialog 2005. Jesteśmy przekonani, że przy naszym wsparciu a także prawnym, jakie zaoferowaliśmy w ramach związku, nasze Koleżanki i Koledzy pomogą Zarządowi tej Spółki w uregulowaniu wszystkich spraw, które „leżą odłogiem” i czekają na zrealizowanie a także przyczynią się do ustalenia bardziej przejrzystych zasad nadawania zadań, rozliczania i innych dotyczących prawa pracy. Życzymy Spółce rozwoju, pracownikom partnerstwa w biznesie.
Wróć do spisu treści