Porozumienie z Zarządem Deutsche Banku - Dialog 2005

Przejdź do treści
Porozumienie z Zarządem Deutsche Banku
26.11.2018
Koleżanki i Koledzy,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2018 r. zostało parafowane porozumienie pomiędzy Zarządem Deutsche Bank SA, a Związkami Zawodowymi. Tym samym zakończyły się kilkumiesięczne negocjacje dotyczące odpraw dla Pracowników w sytuacji konieczności zwolnień wynikających z restrukturyzacji Banku.
Porozumienie będzie przedstawione do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Po podpisaniu jego treść zostanie umieszczona w Intranecie do wiadomości wszystkich Pracowników.
W imieniu Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
Alicja Jędrych
Przewodnicząca
Iwona Bajwoluk
Zastępca Przewodniczącej
Joanna Bielaszka
Zastępca Przewodniczącej
Wróć do spisu treści