Komunikat w sprawie zwolnień grupowych w Banku Pekao S.A. - Dialog 2005

Przejdź do treści
Komunikat w sprawie zwolnień grupowych w Banku Pekao S.A.
05.04.2019
W dniu 04 kwietnia 2019 r. w trakcie negocjacji dotyczących systemu wynagrodzeń Pracowników Banku, Wiceprezes Zarządu,  Pan Tomasz Kubiak zaproponował kontynuację rozmów od godziny 18:00 w Centrali Banku z udziałem Zarządu Banku Pekao S.A.
Niżej wymienione Organizacje związkowe stawiły się na spotkaniu w dobrej wierze, gotowe do kontynuacji rozmów. Zamiast planowanych negocjacji przedstawicielom Pracowników wręczono notyfikację zwolnień grupowych Pracowników Banku Pekao S.A.
Związki Zawodowe deklarują gotowość do twardych rokowań w celu uzgodnienia porozumienia gwarantującego Pracownikom naszej firmy godne odszkodowania za utracone miejsce pracy.
Związek Zawodowy NEGOCJATOR
Zakładowy Związek Zawodowy Banku Pekao S.A.
OMPBiU Nr 06-005 OPZZ "Konfederacja Pracy"
Organizacja Związkowa "Dialog 2005"
NZZ Pracowników Bankowości – Forum Pracy
Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Finansów w Polsce
Związek Zawodowy "Porozumienie" Pracowników Banku Pekao S.A.

Notyfikacja zwolnień grupowych dostępna jest w "Strefie Członkowskiej".
Wróć do spisu treści