Zagadnienia przekazane do PIP - Dialog 2005

Przejdź do treści
Zagadnienia przekazane do Państwowej Inspekcji Pracy
16.08.2019
Pan Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, zwrócił się do Forum Związków Zawodowych o przekazanie propozycji zagadnień i sugestii w zakresie pilnej potrzeby ochrony pracy, które w przyszłym roku powinny stanowić przedmiot szczególnej uwagi ze strony PIP, zarówno w ramach podejmowanych kontroli jak i działalności prewencyjnej.
Skorzystaliśmy z tej możliwości i w dniu dzisiejszym przekazaliśmy za pośrednictwem Forum Związków Zawodowych zagadnienia, które naszym zdaniem powinny być w uwadze Państwowej Inspekcji Pracy. Poniżej przedmiotowe pismo "Dialog 2005".
Wróć do spisu treści