Korespondencja Dialog 2005 w sprawie CDM Pekao - Dialog 2005

Przejdź do treści
Korespondencja "Dialog 2005" w sprawie Centralnego Domu Maklerskiego
16.08.2019
Bank Pekao S.A. ogłosił przejęcie Centralnego Domu Maklerskiego Pekao. Zgłosiliśmy konieczność ustalenia warunków przejęcia pracowników.
Kilka dni temu Bank przesłał nam projekt "Porozumienia w sprawie działań dotyczących warunków zatrudnienia pracowników przejmowanych z Centralnego Domu Maklerskiego S.A.", który nie jest dla nas satysfakcjonujący. Podejmujemy działania aby Bank Pekao S.A., spółka z polskim kapitałem, wykazała się odpowiedzialnością społeczną, zapewniając godziwe warunki zatrudnienia przejmowanym pracownikom. Jeżeli zaś zaistnieje konieczność likwidacji miejsc pracy, Bank powinien zapewnić godziwe odprawy zwalnianym pracownikom.
Korespondencja w tej sprawie dostępna jest w "Strefie Członkowskiej" dla Członków Związku pracujących w Pekao S.A.
Wróć do spisu treści