Spór zbiorowy w BNP Paribas Bank Polska S.A. - Dialog 2005

Przejdź do treści
Spór zbiorowy w BNP Paribas Bank Polska S.A.
31.10.2019
Podsumowanie dotychczasowych działań
Związek Zawodowy "Dialog 2005" wszczął  spór zbiorowy z BNP Paribas Bank Polska S.A. z powodu pogorszenia warunków płacowych tj. pogorszenia zasad premiowania Pracowników Pionu Sieci Sprzedaży Automotive PF. Przedmiotem rokowań były żądania, które przedstawiliśmy Pracodawcy w piśmie z dnia 26 czerwca 2019 roku nr 379/2019, o następującej treści:
  1. Pozostawienie w niezmienionym zakresie dotychczasowych zasad premiowania obowiązujących do końca kwietnia 2019 r. lub alternatywnie pkt 2.
  2. Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych do poziomu rekompensującego utraconą premię.
Mimo przedstawienia przez nas mocnych argumentów wykazujących znaczące pogorszenie warunków premiowania, rokowania nie przyniosły rozwiązania sporu i nie osiągnięto porozumienia.
Ponieważ Związek Zawodowy Dialog 2005 w całości podtrzymuje żądania przedstawione pismem z dnia 26 czerwca 2019 roku, a Pracodawca nie widzi możliwości prowadzenia rokowań w przedmiocie żądań wymienionych w punktach 1 i 2 powyżej, spór będzie dalej prowadzony z udziałem mediatora.
Więcej szczegółów w Strefie Członkowskiej dla Pracowników BNP Parbias Bank Polska S.A..
Wróć do spisu treści