Aktualności - Dialog 2005

Przejdź do treści
AKTUALNOŚCI
Państwowa Inspekcja Pracy
ZAGADNIENIA PRZEKAZANE DO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
16.08.2019
W dniu dzisiejszym przekazaliśmy za pośrednictwem Forum Związków Zawodowych zagadnienia, które naszym zdaniem powinny być w uwadze Państwowej Inspekcji Pracy.
Pekao S.A.
KORESPONDENCJA "DIALOG 2005" W SPRAWIE CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO
16.08.2019
Bank Pekao S.A. ogłosił przejęcie Centralnego Domu Maklerskiego Pekao. Zgłosiliśmy konieczność ustalenia warunków przejęcia pracowników.  
Biznes
PLANY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI, CZYLI SPOSÓB NA "NIEWYDAJNEGO DORADCĘ"
09.08.2019
W pewnym banku, w którym działamy, zadania sprzedażowe nakładane na poszczególnych pracowników (indywidualne) mają konkretny i wymierny charakter co do ilości i wolumenu. Pracownik jest codziennie monitorowany, rozliczany, czy wszystko idzie zgodnie z upływem czasu.
Bank
DLACZEGO ODCHODZĄ Z BANKÓW? "JESTEŚ TAK DOBRY, JAK TWÓJ OSTATNI MIESIĄC" [RAPORT BANKIER.PL]
25.07.2019
Co trzeci porzucający pracę w banku wskazuje, że najważniejszym powodem trudnej decyzji było nadmierne obciążenie obowiązkami. To nie niezadowalające zarobki pchają pracowników do poszukiwania nowej ścieżki kariery, często daleko od sektora bankowego.
BNP Paribas
CZY TRUDNE SPRAWY PRACOWNIKÓW BĘDĄ W BNP PARIBAS TRAKTOWANE POWAŻNIE?
18.07.2019
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, iż portal internetowy "Bankier.pl" opublikował w dniu 09 lipca 2019 r. informację o wszczęciu sporu zbiorowego w BNP Paribas.  
Wyższa Kultura
WYSOKA KULTURA W BANKOWOŚCI
18.07.2019
Jeden z banków, w którym prowadzimy działalność związkową, swoją reklamę oparł na meloniku i wyższej kulturze bankowości. Bardzo nam się to hasło spodobało i byliśmy ciekawi czy tą kulturę wdrożą w życie, kulturę wobec klientów i pracowników.
Bank
"ROŚNIE PRESJA, ALE NIE PŁACE". BANKOWCY O SWOJEJ PRACY [RAPORT BANKIER.PL]
17.07.2019
Coraz więcej obowiązków, rosnące plany sprzedażowe, spadający prestiż zawodu – bankowcy przepytani w czwartej edycji badania Bankier.pl skarżą się na realia pracy w konsolidujących się instytucjach.  
Bank
CIEMNA STRONA PLANÓW SPRZEDAŻOWYCH, CZYLI CO SIĘ WCISKA W BANKACH [RAPORT BANKIER.PL]
17.07.2019
Plany sprzedaży to jedna z najbardziej bulwersujących pracowników kwestii. Jak wynika z najnowszej edycji badania Bankier.pl, bywają one obwiniane nie tylko o skłanianie do niekoleżeńskich zachowań, ale także do missellingu, czyli tzw. nietrafionej sprzedaży.
BNP Paribas
SPÓR ZBIOROWY BNP PARIBAS BANK POLSKA
03.07.2019
W dniu 26 czerwca 2019 r. NZZPBiU "Dialog 2005" wszczął w BNP Paribas Bank Polska spór zbiorowy. Spór zbiorowy został zgłoszony z powodu pogorszenia warunków płacowych tj. pogorszenia zasad premiowania pracowników Pionu Sieci Sprzedaży Automotive PF.
Alior Bank
SPÓR ZBIOROWY W ALIOR BANKU
03.07.2019
W dniu 25 czerwca 2019 r. cztery Organizacje Związkowe działające w Alior Banku – "Bankowiec", "Dialog 2005", "Solidarność" i ZZ Pracowników AB zgłosiły w Alior Banku spór zbiorowy.  
FECEC
POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO FECEC
01.07.2019
W dniu 21 czerwca w Porto, w Portugalii, odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego FECEC (Federacji Francuskiej Związków Zawodowych Sektora Finansowego). Jako przedstawiciel naszego Związku w zebraniu udział wzięła koleżanka Anna Oprocha-Piech.  
Alior Bank
QUO VADIS ALIOR?
01.07.2019
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alior Bank S.A. zostało zwołane na dzień 28 czerwca br. "Dialog 2005" regularnie uczestniczy w WZA banków: Pekao S.A. oraz Alior Bank S.A., a wcześniej BPH S.A.
Alior Bank
ODPOWIEDŹ ALIOR BANKU NA LIST OTWARTY DO PREZESA ZARZĄDU
16.05.2019
Zaufanie do instytucji finansowej to wyjątkowa wartość. Dlatego troska o naszych pracowników i dbałość o wysoką jakość obsługi klientów to dla Alior Banku, który odpowiedzialnie podchodzi do biznesu, nadrzędne obowiązki. - czytamy w piśmie Alior Bank S.A.
Pekao S.A.
ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH W PEKAO S.A.
25.04.2019
Pracodawca był bardzo trudnym przeciwnikiem, do końca nie byliśmy pewni, że uda się dojść do kompromisu. Papiery podpisywaliśmy po północy, dnia 25.04. br., bardzo zmęczeni. Dziękujemy wszystkim, którzy czuli odpowiedzialność za ludzi i dzięki temu odrobiliśmy zadanie.
Bank
JAK PRACUJE SIĘ W BANKACH - ANKIETA
19.04.2019
Portal Bankier.pl już po raz czwarty prowadzi badanie, które ma odpowiedzieć m.in. na pytania: Czy nacisk na sprzedaż nieco zelżał? Jak ocenia się efekty pracy w bankach? Zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii.
Pekao S.A.
LIST DO PRACOWNIKÓW BANKU PEKAO S.A.
08.04.2019
Wszyscy związkowcy przeżyli szok po otrzymaniu notyfikacji zwolnień grupowych. Nie ma słów, aby to opisać i oddać obraz, co się działo na spotkaniu z Zarządem Banku.
Pekao S.A.
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH W BANKU PEKAO S.A.
05.04.2019
W dniu 04 kwietnia 2019 r. w trakcie negocjacji dotyczących systemu wynagrodzeń Pracowników Banku, Wiceprezes Zarządu,  Pan Tomasz Kubiak zaproponował kontynuację rozmów od godziny 18.00 w Centrali Banku z udziałem Zarządu Banku Pekao S.A.
Alior Bank
LIST OTWARTY DO PANA KRZYSZTOFA BACHTY - PREZESA ZARZĄDU ALIOR BANK S.A. ORAZ DO PRACOWNIKÓW
20.03.2019
"Dialog 2005", podobnie jak aresztowani pracownicy Alior Banku, o szóstej rano został postawiony na nogi. Otrzymaliśmy telefon o działaniach CBA, następnie mąż naszej koleżanki napisał do nas maila.
Sprawozdanie 2018
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI "DIALOG 2005" ZA ROK 2018
28.02.2019
Sprawozdanie obejmuje wszystkie podejmowane przez "Dialog 2005" działania w następujących bankach: Pekao S.A., BGŻ BNP Paribas, Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. Materiał dostępny jest w "Strefie Członkowskiej".
Plan pracy SIP
ROCZNY PLAN PRACY SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
28.02.2019
Plan pracy Społecznego Inspektora Pracy został przyjęty przez Zarząd Krajowy NZZPBiU "Dialog 2005" w dniu 16 lutego 2019 r.
Walne Zebranie Delegatów
RELACJA Z WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
27.02.2019
W dniu 16 lutego 2019 r. w Oświęcimiu odbyło się doroczne sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów NZZPBiU "Dialog 2005". Ogólne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej otworzyła kol. Alicja Jędrych, Przewodnicząca Związku.
Santander Bank Polska
PARAFOWANIE POROZUMIENIA W SPRAWIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH W SANTANDER BANK POLSKA
31.01.2019
W dniu 29.01.2019 r. związki zawodowe działające w Santander Bank Polska S.A. oraz Bank parafowały porozumienie w sprawie zwolnień grupowych. Oznacza to, że najprawdopodobniej 31.01.2019 r. Porozumienie zostanie podpisane oraz zostaną uruchomione dodatkowe odprawy dla osób zwalnianych z pracy.
BNP Paribas
SYTUACJA PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY BNP PARIBAS W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ REORGANIZACJĄ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.
28.01.2019
Często tak się zdarza, że reorganizacja banku "odbija się" na sytuacji pracowników, którzy świadczą usługi na rzecz reorganizowanego banku lub współpracują z tym bankiem biznesowo.
Alior Bank
NEGOCJACJE ZUZP W ALIOR BANKU
21.01.2019
W Alior Banku trwają negocjacje w sprawie uzgodnienia z Pracodawcą treści Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. ZUZP to zbiór zasad wykraczających ponad Kodeks pracy, na podstawie których kształtowane są warunki zatrudniania, trwania i zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy.
Pracownicze Plany Kapitałowe
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
19.01.2019
Jesteście ciekawi na czym polega funkcjonowanie wprowadzonych od nowego roku Pracowniczych Planów Kapitałowych?
Ekspert Forum Związków Zawodowych, Jan Polaczek wyjaśnia o co w tym wszystkim chodzi.
Santander Bank Polska
TAKIE NEGOCJACJE
18.01.2019
W dniu 17 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie w Santander Bank Polska S.A. w Centrali w Warszawie, którego przedmiotem były konsultacje zwolnień grupowych zaplanowanych do przeprowadzenia w 2019 r.
Walne Zebranie Delegatów
OGÓLNE ZEBRANIE DELEGATÓW
18.01.2019
Informujemy wszystkich Delegatów Związku, że na dzień 16 lutego 2019 r. zostało zwołane Ogólne Zebranie Delegatów NZZPBiU "Dialog 2005". Szczegóły dotyczące Zebrania Delegaci znajdą na swoich skrzynkach mailowych.
WIĘCEJ
Santander Bank Polska
ZWOLNIENIA GRUPOWE W SANTANDER BANK POLSKA S.A.
11.01.2019
W dniu 10 stycznia 2019 r. Santander Bank Polska S.A. notyfikował zwolnienia grupowe, które mają objąć do 1.400 osób. Omówiono sytuację ekonomiczną Banku oraz przyczyny dokonywania zwolnień – standardowe, porównywalne do tych, które przekazują inne banki po połączeniu z innym bankiem.
Santander Bank Polska
[BANKIER.PL]  SANTANDER BP PLANUJE ZWOLNIĆ DO 1.400 PRACOWNIKÓW DO KOŃCA 2019 R.
10.01.2019
Santander Bank Polska planuje przeprowadzenie zwolnień grupowych do 1.400 pracowników, co stanowi około 11 proc. wszystkich zatrudnionych, od lutego do 31 grudnia 2019 r. - poinformował bank w komunikacie.
Wróć do spisu treści