Ankieta premia Alior Bank - Dialog 2005

Przejdź do treści
ANKIETA W SPRAWIE PREMII W ALIOR BANKU
Nic o Was bez Was !!!

Szanowni Państwo,
organizacje związkowe działające w Alior Bank S.A. są w trakcie rokowań nad przedmiotem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Z tego co nam wiadomo, w Aliorze funkcjonuje kilka systemów premiowych. Jedni je chwalą, inni narzekają. Chcielibyśmy poznać Państwa opinię i nią się kierować w trakcie rozmów nad systemami premiowymi.
W naszej ocenie, systemy premiowe powinny zachować rolę motywacyjną, ale zadania, cele powinny być realne do osiągnięcia.
Pani Urszula Krzyżanowska–Piękoś, Wiceprezes Zarządu Alior Bank S. A. na jednym ze spotkań ze związkami zawodowymi powiedziała, że Bank przeprowadzi badania lokalnych rynków po to, aby zadania nakładane na Bankierów były adekwatne do możliwości rynkowych. Mamy nadzieję, że Bank przedstawi nam konkretne dane na ten temat, a to umożliwi ocenę, czy dystrybucja zadań jest prawidłowa.
Są obszary Banku nie związane bezpośrednio ze sprzedażą, a mające na nią wpływ. Ważną pracę wykonują pracownicy operacji, IT, …. i długo można wymieniać.  Systemy premiowe powinny zatem być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy.
Prosimy, aby Pracownicy Alior Banku wypowiedzieli się w ankiecie na temat systemów premiowych obowiązujących w Banku, abyśmy mogli je zmienić, a także pozostawić te, które dobrze funkcjonują.
2018 © + ® NZZPBiU "Dialog 2005"
2018 © + ® NZZPBiU "Dialog 2005"
2018 © + ® NZZPBiU "Dialog 2005"
Wróć do spisu treści