Ankiety - Dialog 2005

Przejdź do treści
ANKIETY

AKTYWNE ANKIETY
Brak aktywnych ankiet.
WYNIKI ANKIET
Ankieta była przeprowadzona w dniach od 04.10.2017 r. do 15.04.2018 r. W ankiecie prosiliśmy pracowników Alior Bank o wyrażenie swoich opinii na temat funkcjonowania systemu premiowego. Respondenci wyrażali propozycje usprawnień w obecnie funkcjonującym systemie. Pytaliśmy również o zdanie pracowników na temat prowizyjnego systemu premiowego. Wyniki ankiety zamieszczamy poniżej.
Dziękujemy za udział w ankiecie.
[1]
Respondenci
według miejsca pracy
(w %)
[2]
Respondenci
według stanowiska pracy
(w %)
[3]
Jakim systemem premiowym
jesteś objęty?
(w %)
[4]
Czy jesteś zadowolony
z zasad premiowania?
(w %)
[5]
Co należy zmienić
w systemie premiowym?
(opinie pracowników)
[6]
Co sądzisz
o systemie prowizyjnym?
(w %)
Czy uważasz za słuszne, aby pracodawca płacił ustaloną stawkę prowizji za sprzedaż każdego produktu lub inne czynności zlecone przez pracodawcę?
Ankieta była przeprowadzona w dniach od 05.12.2017 r. do 22.02.2018 r. Pytaliśmy pracowników Alior Bank, które z funkcjonujących świadczeń cieszą się ich zainteresowaniem. Wyniki ankiety zamieszczamy poniżej.
Dziękujemy za udział w ankiecie.
Multisport
14%
Dofinansowanie do wypoczynku
14%
Multibilet
14%
Paczki świąteczne dla dzieci
10%
Pożyczki
7%
Sekcje sportowe
7%
Wyprawka dla nowonarodzonych dzieci
7%
Zapomogi
6%
Wyprawki szkolne dla uczniów klas I
6%
Półkolonie (letnie i zimowe)
4%
Olimpiady sportowe
3%
Pikniki rodzinne
3%
Działalność oświatowa w zakresie zdrowia
3%
Pokoje dla matek karmiących
1%
2018 © + ® NZZPBiU "Dialog 2005"
2018 © + ® NZZPBiU "Dialog 2005"
2018 © + ® NZZPBiU "Dialog 2005"
Wróć do spisu treści