Ankiety - Dialog 2005

Przejdź do treści
ANKIETY

AKTYWNE ANKIETY

  Brak aktywnych ankiet  

WYNIKI ANKIET

REKLAMACJE PREMII W ALIOR BANKU
Ankieta została przeprowadzona wśród pracowników Alior Bank S.A. w dniach od 11.09.2018 r. do 27.11.2018 r. Pracownicy zgłaszali, że występują problemy z prawidłowym rozliczaniem zadań i wypłatą premii. Chcieliśmy poznać skalę tego typu przypadków.
W ankiecie wzięło udział 139 pracowników Alior Banku.
  1  
Czy składałeś reklamację naliczonej premii?
  2  
Czy reklamacja była rozpatrzona w ciągu 30 dni?
  3  
Ile razy składałeś reklamację w roku 2018?
SYSTEM PREMIOWY W ALIOR BANKU
Ankieta została przeprowadzona w dniach od 04.10.2017 r. do 15.04.2018 r. W ankiecie prosiliśmy pracowników Alior Bank S.A. o wyrażenie swoich opinii na temat funkcjonowania systemu premiowego. Respondenci wyrażali propozycje usprawnień w obecnie funkcjonującym systemie. Pytaliśmy również pracowników o zdanie na temat prowizyjnego systemu premiowego. W ankiecie wzięło udział 109 respondentów.
  1  
Respondenci według miejsca pracy
  2  
Respondenci według stanowiska pracy
  3  
Jakim systemem premiowym jesteś objęty?
  4  
Czy jesteś zadowolony z zasad premiowania?
  5  
Co należy zmienić w systemie premiowym? (opinie pracowników)
  6  
Co sądzisz o systemie prowizyjnym?
Czy uważasz za słuszne, aby pracodawca płacił ustaloną stawkę za sprzedaż każdego produktu lub inne czynności zlecone przez pracodawcę?
ZFŚS W ALIOR BANKU
Ankieta została przeprowadzona w dniach od 05.12.2017 r. do 22.08.2018 r. W ankiecie pytaliśmy pracowników Alior Bank S.A. które ze świadczeń w ramach ZFŚS cieszą się ich największym zainteresowaniem. W ankiecie wzięło udział 140 respondentów.
CO STRESUJE PRACOWNIKÓW BANKU BPH?
Ankieta została przeprowadzona w roku 2015 wśród pracowników Sieci Oddziałów oraz Pionu Bankowości Korporacyjnej. Prosiliśmy o odpowiedź na pytanie: “Co lub kto jest przyczyną Państwa stresu w pracy i dlaczego, o ile tego uczucia/stanu w pracy Państwo doświadczacie?”
ANKIETA BADAJĄCA POZIOM STRESU WŚRÓD PRACOWNIKÓW BANKU BPH?
Ankietę przeprowadzono w okresie od listopada 2011 r. do października 2012 r. wśród pracowników oddziałów Banku BPH SA zajmujących się bezpośrednia obsługa klientów, sprzedażą produktów bankowych, objętych miesięcznym cyklem wyznaczania i rozliczania ilościowych zadań sprzedażowych oraz podlegających procesowi nadawania Programów aktywizujących i naprawczych. W ankiecie wzięło udział 557 osób.
  1  
Jak oceniasz stres w pracy?
  2  
Czy zażywasz leki uspokajające ze względu na stres w pracy?
  3  
Czy stres w pracy ma wpływ na Twoje życie rodzinne/osobiste?
  4  
Czy w Twoim otoczeniu występuje mobbing korporacyjny (systemowy)?
  5  
Czy w Twoim najbliższym otoczeniu występuje mobbing w relacjach międzyludzkich?
  6  
Czy osobiście zostałeś doświadczony mobbingiem w pracy?
  7  
Czy programy aktywizujący i naprawczy są programami wsparcia pracownika?
  8  
Czy program aktywizujący i naprawczy odczuwasz jako program zwiększonego nacisku, presji przełożonych?
  9  
Czy program aktywizujący i naprawczy odczuwasz jako program systemowy mobbingu w pracy?
  10  
Czy objęcie programem aktywizującym i naprawczym wpływa na Twoje samopoczucie w pracy?
Wróć do spisu treści