Ankiety - Dialog 2005

Przejdź do treści
ANKIETY

AKTYWNE ANKIETY
BRAK AKTYWNYCH ANKIET
WYNIKI ANKIET
Ankieta w sprawie reklamacji premii w Alior Banku
Ankieta została przeprowadzona wśród pracowników Alior Bank S.A. w dniach od 11.09.2018 r. do 27.11.2018 r. Pracownicy zgłaszali, że występują problemy z prawidłowym rozliczaniem zadań i wypłatą premii. Chcieliśmy poznać skalę tego typu przypadków.
W ankiecie wzięło udział 139 pracowników Alior Banku. Należy przyjąć, że ta grupa pracowników doświadczyła procesu reklamacyjnego w zakresie naliczonej premii. Należy więc uznać, że skala problemu nie jest duża. Jednakże wyniki ankiety są niepokojące. Zbiorcze wyniki publikujemy poniżej.
[1]
Czy składałeś reklamację
naliczonej premii?
(w %)
[2]
Czy reklamacja była rozpatrzona
w ciągu 30 dni?
(w %)
[3]
Ile razy składałeś reklamację
w roku 2018?
(% głosów)
Liczba zgłoszonych reklamacji
% głosów
128
223
321
46
58
64
71
81
94
104
Ankieta w sprawie premii w Alior Banku
Ankieta była przeprowadzona w dniach od 04.10.2017 r. do 15.04.2018 r. W ankiecie prosiliśmy pracowników Alior Bank o wyrażenie swoich opinii na temat funkcjonowania systemu premiowego. Respondenci wyrażali propozycje usprawnień w obecnie funkcjonującym systemie. Pytaliśmy również o zdanie pracowników na temat prowizyjnego systemu premiowego. Wyniki ankiety zamieszczamy poniżej.
Dziękujemy za udział w ankiecie.
[1]
Respondenci
według miejsca pracy
(w %)
[2]
Respondenci
według stanowiska pracy
(w %)
[3]
Jakim systemem premiowym
jesteś objęty?
(w %)
[4]
Czy jesteś zadowolony
z zasad premiowania?
(w %)
[5]
Co należy zmienić
w systemie premiowym?
(opinie pracowników)
Proponowana zmiana
% głosów
Uproszczenie zasad premiowania (przeliczniki, wagi, stawki, przejrzystość)21
Podwyższenie stawek/kwot premii17
Urealnienie wysokości zadań do możliwości17
Zmniejszenie minimalnego poziomu wykonania zadań, od którego wypłacana jest premia13
Wprowadzenie premiowania za każdy sprzedany produkt10
Pozostawić bez zmian7
Wyeliminowania z systemu premiowania czynników, na które pracownik nie ma wpływu7
Zwiększenie częstotliwości wypłaty premii (na kwartalną lub miesięczną)6
Premia powinna być elementem wynagrodzenia1
Premiowanie w zależności od wkładu pracy1
[6]
Co sądzisz
o systemie prowizyjnym?
(w %)
Czy uważasz za słuszne, aby pracodawca płacił ustaloną stawkę prowizji za sprzedaż każdego produktu lub inne czynności zlecone przez pracodawcę?
Ankieta w sprawie ZFŚS
Ankieta była przeprowadzona w dniach od 05.12.2017 r. do 22.02.2018 r. Pytaliśmy pracowników Alior Bank, które z funkcjonujących świadczeń cieszą się ich zainteresowaniem. Wyniki ankiety zamieszczamy poniżej.
Dziękujemy za udział w ankiecie.
Multisport
14%
Dofinansowanie do wypoczynku
14%
Multibilet
14%
Paczki świąteczne dla dzieci
10%
Pożyczki
7%
Sekcje sportowe
7%
Wyprawka dla nowonarodzonych dzieci
7%
Zapomogi
6%
Wyprawki szkolne dla uczniów klas I
6%
Półkolonie (letnie i zimowe)
4%
Olimpiady sportowe
3%
Pikniki rodzinne
3%
Działalność oświatowa w zakresie zdrowia
3%
Pokoje dla matek karmiących
1%
NZZPBiU "Dialog 2005"
ul. Jagiełły 12
32-600 Oświęcim
2018 © + ® NZZPBiU "Dialog 2005"
2018 © + ® NZZPBiU "Dialog 2005"
SZUKAJ
LOGOWANIE
APLIKACJA
Wróć do spisu treści