Archiwum aktualności z roku 2012 (3) - Dialog 2005

Przejdź do treści
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI Z ROKU 2012
Bank
BANKOWCY MAJĄ PROBLEM Z BANKAMI
30.04.2012
Dnia 14 października 2011 r. w Warszawie, odbyła się konferencja pt: "Pracownicy o sytuacji w bankach w Polsce na tle spowolnienia gospodarczego". W konferencji uczestniczyli bankowcy z niemal całej Europy. Gośćmi "Dialog 2005" byli również, przedstawiciele ZZZ Pracowników Pekao S.A.
Dziennikarze pierwsza siła w Polsce
DZIENNIKARZE - PIERWSZA SIŁA W POLSCE
29.04.2012
W marcu 2009 r., po notyfikacji kolejnych zwolnień grupowych w Banku BPH S.A., zwróciliśmy się do dziennikarzy gazety "Parkiet" z prośbą o opublikowanie informacji kto wyciąga pieniądze z Banku.
Państwowa Inspekcja Pracy
WNIOSEK DO PIP W SPRAWIE PROGRAMÓW AKTYWIZUJĄCYCH I NAPRAWCZYCH W BPH
24.04.2012
"Dialog 2005" skierował w dniu 17.01.2012 r. do Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowy Inspektorat w Krakowie wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie legalności wprowadzenia "Programów aktywizujących i naprawczych pracowników Departamentu Zarządzania Siecią Oddziałów".
Państwowa Inspekcja Pracy
OPINIA PIP W SPRAWIE KONTRAKTÓW MENEDŻERSKICH W PEKAO
24.04.2012
Prezentujemy odpowiedź i opinię Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie funkcjonowania kontraktów menedżerskich w Banku Pekao S.A.
Bank Pekao
LIST DO PRACOWNIKÓW BANKU PEKAO S.A.
24.04.2012
Będziemy wnosić skargi do pracodawcy w sprawie nierównego traktowania ze względu na wysokość wynagrodzenia zasadniczego.
Nigdy nie podpisujcie zmian do umów o pracę bez konsultacji z naszym Związkiem lub prawnikiem.
Bank BPH
WYSTĄPIENIE DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.
23.04.2012
W dniu 27 maja 2009 r. w Warszawie "Dialog 2005" przesłał do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH wystąpienie do Akcjonariuszy Banku złożone przez nasz Związek Akcjonariuszy Banku na WZA.
Bank BPH
ZWOLNIENIA GRUPOWE WCZEŚNIEJ I TERAZ
18.04.2012
Zwolnienia grupowe w Banku BPH (przed podziałem) były skutkiem głębokich zmian organizacyjnych – dywizjonalizacja, tworzenie wyspecjalizowanych biur, powstawały centra analiz kredytowych, windykacji. Zupełnie zmienił się sposób zarządzania gotówką, bankomatami.
Pytanie
OPZZ "KONFEDERACJA PRACY" SZCZYCI SIĘ KOLEJNYM POROZUMIENIEM PODPISANYM Z PRACODAWCĄ
18.04.2012
Dnia 10 października 2007 r. zakończyli spór zbiorowy w Banku BPH S.A. wszczęty dnia 27 stycznia 2005 r. o uzgodnienie warunków pracy i płacy dla pracowników, czego wyrazem były rokowania w sprawie zapisów Regulaminu wynagradzania i Regulaminu pracy.
Nie wymienia się koni podczas przeprawy przez rzekę
NIE WYMIENIA SIĘ KONI PODCZAS PRZEPRAWY PRZEZ RZEKĘ
18.04.2012
Ta maksyma, stara jak świat, widocznie nie jest znana inwestorom Banku BPH i z uporem maniaka, reorganizując Bank po połączeniu z GE Money Bank, realizują wymianę kadry i pracowników, wszczynają kolejne zwolnienia grupowe.
Bank BPH
KOLEJNE ZWOLNIENIA W BPH S.A.
18.04.2012
Ostatnie trzy tury zwolnień grupowych spowodowały zwolnienie z pracy ok. 2.000 osób. Dodatkowymi obowiązkami obarczono tych, którzy pozostali w pracy. Nowi pracownicy z marszu otrzymują plany do wykonania.
Skórka chleba dla prezesa
PROTEST PRACOWNIKÓW BANKU BPH S.A.
16.04.2012
Począwszy od 20 kwietnia 2012 r. Pracownicy Banku BPH S.A. wysyłają listem zwykłym skórkę chleba na adres siedziby Banku BPH. W liście proponujemy krótki tekst: "Dziękuję za podwyżkę wynagrodzenia! Pracownik Banku BPH S.A."
Niebezpieczna strona
NIEBEZPIECZNA STRONA
16.04.2012
Bank BPH zakwalifikował stronę internetową www.dialog2005.org jako niebezpieczną, w celu uniemożliwienia swoim pracownikom kontaktu z naszą organizacją. Powyższe działanie, w naszej ocenie, jest rodem z Białorusi. Gratulujemy Zarządowi Banku stosowania zasady Fair Play, którą tak bardzo się szczyci na zewnątrz.
FECEC
KONFERENCJA Z ZARZĄDEM FECEC W WARSZAWIE
13.04.2012
Dnia 14 października 2011 r. w Warszawie, odbyła się konferencja pt: "Pracownicy o sytuacji w bankach w Polsce na tle spowolnienia gospodarczego". W konferencji uczestniczyli bankowcy z niemal całej Europy. Gośćmi "Dialog 2005" byli również, przedstawiciele ZZZ Pracowników Pekao S.A.
Mobbing
WALCZ Z MOBBINGIEM W PRACY! WYPEŁNIJ ANKIETĘ!
12.04.2012
Przesyłamy Państwu ankietę, której zbiorcze wyniki prześlemy do FECEC. To będzie pierwszy krok, który posłuży do zdiagnozowania sytuacji w bankowości. Zbiorcze wyniki ankiety za pośrednictwem Federacji zostaną przekazane Europejskiemu Komisarzowi ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans.
Skórka chleba dla prezesa
PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI PROTESTACYJNEJ "SKÓRKA CHLEBA DLA PREZESA"!
12.04.2012
Szanowni Państwo, Pracownicy Banku BPH! Podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 10-20 PLN uwłaczają Państwa godności. W najbliższy poniedziałek otrzymają Państwo instrukcję kiedy i z jakim tekstem wysyłamy Panu Prezesowi skórę suchego chleba, wszyscy, którzy czują się upokorzeni podwyżką!!!
Bank BPH
LIST DO PRACOWNIKÓW BANKU BPH
14.03.2012
Związek Zawodowy "Dialog 2005" działa w Banku BPH SA od 2005 roku. Jesteśmy związkiem zawodowym o charakterze ogólnopolskim, branżowym. Uważamy, że najwyższy czas mówić wprost o tym, co się dzieje. I Ty możesz nas wspierać i mieć wpływ na nasze działania.
Mobbing
MOBBING - LIST DO PRACOWNIKÓW BANKU BPH
17.01.2011
Ostatnio mobbing pojawił się w korporacjach. Typowy jego objaw przejawia się ciągłym pytaniem szefa o wyniki sprzedaży. W skrajnych, szef nad Tobą stoi, i wymusza to samo. Sam oczywiście nie wie jak to zrobić, ale przecież wykonuje polecenia. Musi wykonać polecenia. Musi wykonać plan. To jest przecież jego być albo nie być.
3
Wróć do spisu treści