Archiwum aktualności z roku 2013 - Dialog 2005

Przejdź do treści
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI Z ROKU 2013
Wybory Delegatów
WYNIKI WYBORÓW NA DELEGATÓW "DIALOG 2005"
09.09.2013
W dniu 9.09.2013 r. Komisja Wyborcza podliczyła głosy w wyborach na Delegatów "Dialog 2005". Jednocześnie na dzień 21.09.2013 r. Zarząd Związku zwołał Ogólne Zebranie Delegatów Związku.
Msze Święte
ZAPROSZENIE NA MSZE ŚWIĘTE W DNIU 21 WRZEŚNIA 2013 R.
24.08.2013
Zapraszamy na Msze Święte zamówione w intencjach: o poprawę warunków pracy oraz zachowanie miejsc pracy w Banku BPH S.A. oraz Pekao S.A.
Przyjdźcie koniecznie, zabierzcie Wasze rodziny. Zaproście swoje koleżanki i kolegów z pracy, znajomych.
Wyrok Sądu
WYGRANA SPRAWA W SĄDZIE PRACY - ZWOLNIENIE Z BANKU Z POWODU BRAKU REALIZACJI ZADAŃ
05.08.2013
Zwolniono z pracy Panią Dyrektor z jednego z oddziałów Banku BPH usytuowanego w Warszawie. A, że była bankowcem z tzw. starego garnituru tj. solidna, o wysokiej kulturze osobistej, a co najgorsze dla korporacji nie włażąca w zadki swoim pryncypałom, w swojej pracy miała przechlapane.
Stop
STOP ZWOLNIENIOM Z PRACY W BANKU BPH S.A.
24.07.2013
W Banku BPH S.A. wprowadzono zarządzanie poprzez chaos, w takim przypadku nagradza się tych, którzy sprawnie rujnują dotychczasową organizację. W czasie, kiedy Bank ogłosił na rynku, że inwestuje w relacje, zrywano więzi klientów z ich doradcami, masowo wymieniając pracowników w Oddziałach.
Praca
PRACOWNIK PARTNEREM W BIZNESIE, A JAK JEST W PEKAO?
21.07.2013
Pracownik Banku powinien być Interesariuszem, podmiotem i partnerem w biznesie. Ta zasada, niestety, nie jest w Polsce realizowana w praktyce, albowiem pracodawcy stosują cywilistyczno – władcze zasady zarządzania zasobami ludzkimi. To wszystko dzieje się w "państwie prawa".
BPH
WNIOSKI SKIEROWANE PRZEZ "DIALOG 2005" DO PREZESA BANKU BPH
02.07.2013
Niedawno odbyło się spotkanie z Wiceprezesem Zarządu, który obiecał zmiany tj. powstrzymanie skali zwolnień, zredukowanie zadań w czasie wakacyjnym, wcześniej uzgodniliśmy też, że przełożeni nie będą odmawiali pracownikom prawa do zaplanowanego urlopu i uzależniali prawa do wypoczynku od realizacji zadań.
Kup pan cegłę
KUP PAN CEGŁĘ... CZYLI NAGABYWANIE KLIENTÓW
13.06.2013
Trwa "promocja" Banku Pekao SA przed hipermarketami, na przystankach tramwajowych i autobusowych, na targowiskach, na parkingach i tym podobnych miejscach. Pracownicy Banku są przeganiani przez parkingowych a i sami kierowcy często przeklinają z powodu ulotek umieszczanych za wycieraczkami ich samochodów.
Wyrok Sądu
WYROK SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU W SPRAWIE PRZECIWKO ING BANK ŚLĄSKI O MOBBING
18.05.2013
Prezentujemy wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydział III Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o mobbing z powództwa pracownika przeciwko ING Bank Śląski.
Bonus
PRZEDAWNIENIE SPRAW O BONUS PEKAO SA
11.05.2013
W naszej opinii, opinii PIP oraz opinii kancelarii prawnych, z którymi współpracujemy, w 2013 r. nie ma już możliwości składania pozwów do sądu o zapłatę 11/12 bonusu za 2007 r. ze względu na przedawnienie tego roszczenia. Zawieszenie, przerwanie, przedłużenie biegu przedawnienia nie może też mieć miejsca.
Wróć do spisu treści