Logowanie do Strefy Członkowskiej - Dialog 2005

Przejdź do treści
STREFA CZŁONKOWSKA

DLA KOGO?

"Strefa Członkowska" jest częścią serwisu internetowego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" przeznaczoną tylko dla Członków Związku.
Aktualnie rejestracja konta w naszym serwisie możliwa jest dla Członków "Dialog 2005" pracujących w następujących bankach:
 • Pekao S.A.
 • Alior Bank S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Santander Consumer Bank Polska S.A.
Konta rejestrowane przez osoby nie będące Członkami Związku nie będą aktywowane.

JAK ZAŁOŻYĆ KONTO?

REGULAMIN

Wstęp
 1. "Strefa Członkowska" jest częścią serwisu internetowego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" z siedzibą w Oświęcimiu. "Strefa" zawiera materiały dostępne tylko dla Członków Związku.
 2. Dostępem do "Strefy Członkowskiej" zarządza Administrator serwisu internetowego NZZPBiU "Dialog 2005".
Rejestracja, aktywacja i blokada dostępu
 1. Dostęp do "Strefy Członkowskiej" może być przyznany tylko Członkowi Związku.
 2. W celu uzyskania dostępu do "Strefy Członkowskiej" należy się zarejestrować, zgodnie z instrukcją zamieszczoną powyżej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo telefonicznej weryfikacji przesłanego formularza rejestracyjnego.
 4. Potwierdzeniem aktywacji konta w "Strefie Członkowskiej" jest wiadomość mailowa wysłana przez Administratora najpóźniej następnego dnia roboczego po rejestracji konta.
 5. O czasowym ograniczeniu w aktywacji nowych kont Administrator informuje na niniejszej stronie.
 6. W celu przypomnienia hasła do logowania do "Strefy Członkowskiej" należy skorzystać z linku "Nie pamiętam hasła" i podać swój adres mailowy, na który zostanie przesłana wiadomość z danymi dostępowymi.
 7. Członek Związku, który rejestruje swoje konto w "Strefie Członkowskiej" oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin "Strefy Członkowskiej" oraz i zobowiązuje się do nieudostępniania swoich danych logowania oraz informacji zamieszczonych w "Strefie Członkowskiej" osobom trzecim (nieuprawnionym).
 8. Blokada konta w "Strefie Członkowskiej" następuje na wniosek Członka Związku, w przypadku rezygnacji z członkowstwa w NZZPBiU "Dialog 2005" lub w przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia Regulaminu "Strefy Członkowskiej". O blokadzie konta Członek Związku jest informowany wiadomością mailową, z podaniem powodu blokady.
Zasady poufności
 1. Wszystkie informacje zamieszczone w "Strefie Członkowskiej" są poufne i stanowią własność  NZZPBiU "Dialog 2005".
 2. Informacje zamieszczone w "Strefie Członkowskiej" nie mogą być ujawnianie czy przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim (nieuprawnionym), nie mogą być także zapisywane w jakichkolwiek bazach danych czy systemach lub utrwalane w inny sposób (np. "print screen") bez uprzedniej zgody NZZPBiU "Dialog 2005". Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne, a także stanowi naruszenie Regulaminu "Strefy Członkowskiej".
 3. W przypadku stwierdzenia udostępnienia przez Członka Związku informacji zamieszczonych w "Strefie Członkowskiej" osobom trzecim, Administrator zastrzega sobie możliwość blokady konta w "Strefie Członkowskiej", o czym Członek Związku jest informowany w wiadomości mailowej.
Wróć do spisu treści