Logowanie do Strefy Członkowskiej - Dialog 2005

Przejdź do treści
STREFA CZŁONKOWSKA
LOGOWANIE
Alior Bank
Santander Bank Polska
BGŻ BNP Paribas
Bank Pekao
Deutsche Bank Polska
Bank BPH
BNP Paribas Lease Group
PROBLEMY Z LOGOWANIEM
REGULAMIN
WSTĘP
 1. "Strefa Członkowska" jest częścią serwisu internetowego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" z siedzibą w Oświęcimiu. "Strefa" zawiera materiały dostępne tylko dla Członków Związku.
 2. Dostępem do "Strefy Członkowskiej" zarządza Administrator serwisu internetowego NZZPBiU "Dialog 2005".
REJESTRACJA, AKTYWACJA I BLOKADA DOSTĘPU
 1. Dostęp do "Strefy Członkowskiej" może być przyznany tylko Członkowi Związku.
 2. W celu uzyskania dostępu do "Strefy Członkowskiej" należy przesłać formularz rejestracyjny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo telefonicznej weryfikacji przesłanego formularza rejestracyjnego.
 4. Potwierdzeniem aktywacji dostępu do "Strefy Członkowskiej" jest wiadomość mailowa lub SMS, w zależności od wybranego w formularzu rejestracyjnym sposobu dostarczenia danych do logowania. Aktywacja dostępu do "Strefy Członkowskiej" następuje w ciągu maksymalnie 48 godzin od przesłania formularza rejestracyjnego.
 5. O czasowym ograniczeniu w realizacji formularzy rejestracyjnych Administrator informuje na stronie rejestracyjnej.
 6. W celu przypomnienia danych do logowania do "Strefy Członkowskiej" należy wypełnić formularz rejestracyjny wybierając odpowiedni rodzaj żądania. Dane do logowania (identyfikator i/lub hasło) są przesyłane przez Administratora na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail lub numer telefonu (SMS) w ciągu maksymalnie 48 godzin.
 7. W celu zmiany hasła dostępu należy wypełnić formularz rejestracyjny wybierając odpowiedni rodzaj żądania oraz podając nowe hasło w polu "Twoje hasło". Potwierdzeniem zmiany hasła jest wiadomość wysłana na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail lub numer telefonu komórkowego (SMS). Potwierdzenie zmiany hasła do "Strefy Członkowskiej" następuje w ciągu maksymalnie 48 godzin.
 8. Członek Związku, który wysyła formularz rejestracyjny oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin "Strefy Członkowskiej" oraz i zobowiązuje się do nieudostępniania swoich danych logowania oraz informacji zamieszczonych w "Strefie" osobom trzecim (nieuprawnionym).
 9. Blokada dostępu do "Strefy Członkowskiej" następuje na wniosek Członka Związku, w przypadku rezygnacji członkowstwa w NZZPBiU "Dialog 2005" lub w przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia Regulaminu "Strefy Członkowskiej". O blokadzie dostępu Członek Związku jest informowany wiadomością mailową lub SMS na adres lub numer telefonu komórkowego podany w formularzu rejestracyjnym, z podaniem powodu blokady.
ZASADY POUFNOŚCI
 1. Wszystkie informacje zamieszczone w "Strefie Członkowskiej" są poufne i stanowią własność  NZZPBiU "Dialog 2005".
 2. Informacje zamieszczone w "Strefie Członkowskiej" nie mogą być ujawnianie czy przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim (nieuprawnionym), nie mogą być także zapisywane w jakichkolwiek bazach danych czy systemach lub utrwalane w inny sposób (np. "print screen") bez uprzedniej zgody NZZPBiU "Dialog 2005". Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne, a także stanowi naruszenie Regulaminu "Strefy Członkowskiej".
 3. W przypadku stwierdzenia udostępnienia przez Członka Związku informacji zamieszczonych w "Strefie Członkowskiej" Administrator zastrzega sobie możliwość blokady dostępu do "Strefy Członkowskiej", o czym Członek Związku jest informowany w wiadomości mailowej lub SMS na adres lub numer telefonu komórkowego podany w formularzu rejestracyjnym.
ZASADY UMIESZCZANIA KOMENTARZY
 1. Komentarze są dodatkową funkcjonalnością "Strefy Członkowskiej". Funkcjonalność ta może być udostępniona przy wszystkich bądź wybranych artykułach zamieszczonych w "Strefie Członkowskiej".
 2. W przypadku umieszczenia w komentarzach pytania, odpowiedź jest udzielana przez Administratora również w komentarzach do danego artykułu w "Strefie Członkowskiej".
 3. W celu dodania komentarza Członek Związku jest zobowiązany podać w formularzu swoje imię i nazwisko lub przynajmniej imię (widocznego publicznie), a także swojego adresu mailowego (widocznego tylko dla Administratora).
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów: zawierających wulgaryzmy; obscenicznych i obraźliwych; propagujących używanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków; propagujących przemoc; obraźliwych lub wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej; obrażających inne osoby i dotyczących ich życia prywatnego; zawierających treści pornograficzne; łamiących prawa autorskie; spamowych - niedotyczących treści publikowanego artykułu; zawierających reklamy, ogłoszenia, linki do innych stron www; pisanych przez jednego użytkownika pod różnymi nickami; stanowiących agitację polityczną w jakiejkolwiek formie; odnoszących się do nieaktualnych treści; godzących w dobre imię NZZPBiU "Dialog 2005" oraz jego Członków; zawierających uwagi dotyczące Administratora; podszywające się pod Administratora.
 5. Dodanie komentarza przez "Użytkownika" jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami Regulaminu "Strefy Członkowskiej" i akceptacją jego postanowień.
 6. Członek Związku umieszczający komentarz wyraża zgodę na rejestrowanie przez Administratora adresu IP komputera, z którego dodawany jest komentarz.
 7. NZZPBiU "Dialog 2005" nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych komentarzy. Członek Związku, który zamieści w komentarzu treści naruszające prawo lub dobra osób trzecich może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 8. NZZPBiU "Dialog 2005" nie wykorzystuje marketingowo, nie udostępnia i nie sprzedaje zgromadzonych danych użytkowników "Strefy Członkowskiej" innym osobom lub instytucjom. Odstąpienie od tej zasady może nastąpić wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
NZZPBiU "Dialog 2005"
ul. Jagiełły 12
32-600 Oświęcim
2018 © + ® NZZPBiU "Dialog 2005"
2018 © + ® NZZPBiU "Dialog 2005"
SZUKAJ
LOGOWANIE
APLIKACJA
Wróć do spisu treści