Idea Bank

Idea Bank S.A. – polski bank działający od 1991 r. Do dnia 3 stycznia 2021 roku Bank koncentrował się na obsłudze finansowej małych podmiotów gospodarczych – mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Oferował również usługi dla klientów indywidualnych.