Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank S.A. – bank z hiszpańskiej grupy Banco Santander. Głównym przedmiotem działalności są: kredyty samochodowe i gotówkowe oraz karty kredytowe. Bank nigdy nie zajmował się obsługą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych osób fizycznych ani podmiotów gospodarczych.