Absurdalny przepis wreszcie zniknie z Kodeksu pracy

Kodeks pracy wchodzi w XXI wiek. Chodzi o prace nad rozporządzeniem uaktualniającym zasady pracy przy monitorach komputerowych. Aktualnie obowiązujące przepisy powstały ponad 20 lat temu.