Absurdalny przepis wreszcie zniknie z Kodeksu pracy