Dołącz do nas

Praca w banku to zapewne dla jednych prestiż, dla innych możliwość rozwoju i zdobywania doświadczeń, dla jeszcze innych po prostu dobre źródło dochodu. Oprócz tych zalet, Pracownik wchodzi w bardzo nierówny „układ sił” Pracownik – Pracodawca, w którym Pracodawcę reprezentują silne służby kadrowe, HR, radcy prawni, przełożeni wielu szczebli, dlatego też Pracownik potrzebuje profesjonalnego wsparcia.

Niemal codziennie Pracownicy stykają się z trudnymi kwestiami organizacji pracy, zmianami obowiązków, różnego rodzaju „porozumieniami stron”. Pracodawca przedkłada różne dokumenty do Przyjęcia i podpisania, żądając podpisania ich niemal od ręki. Takie działania inicjowane są przez Pracodawcę najczęściej w jego interesie, przygotowane przez sztaby fachowców, wobec których pojedynczy Pracownik najczęściej jest bezradny. Nasze doświadczenie pokazuje, że zaskoczone takimi działaniami osoby, często pod presją przełożonych, podejmują decyzje przynoszące im w przyszłości negatywne konsekwencje.

Często się zdarza, że Pracownicy szukają pomocy post factum i narzekają: „miałem nadzieję, że mnie to nie spotka, nie miałem się kogo poradzić, źle zrozumiałem, Pracodawca dba przede wszystkim o swoje interesy.” Być może znają Państwo „te klimaty” także z poprzednich swoich miejsc pracy, więc rozumieją, jak ważne jest oparcie w solidnej organizacji związkowej. Nie każdy jest specjalistą z zakresu prawa pracy i nie każdy musi nim być. Ważne, aby przed podjęciem ważnych dla siebie decyzji móc skonsultować treść dokumentów z osobami, które dobrze znają prawo zarówno to zewnętrzne jak i wewnętrzne.

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” pomaga swoim Członkom w sposób profesjonalny, dlatego w dużym stopniu niwelujemy nierównowagę sił pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą. Możemy też i Was wspierać radą, oferujemy możliwość konsultacji i wsparcia w trudnych zagadnieniach, do sądu pracy włącznie. Nasze interwencje w obronie praw, interesów i poszanowania godności osobistej pracowników często przynoszą pozytywny skutek.

Serdecznie zapraszamy w nasze szeregi, do uczestnictwa w „Dialog 2005”. Pracują Państwo w wielkich międzynarodowych korporacjach i będą doświadczać wielu lokalnych problemów. Dobrym światowym standardem jest powszechna przynależność Pracowników do Związków Zawodowych. Jest ona panaceum na wiele codziennych niemiłych niespodzianek w pracy.

Co dla Ciebie robimy?


  • podejmujemy działania w przypadku otrzymania informacji o zamiarze zwolnienia pracownika lub zmiany jego warunków umowy o pracę,
  • interweniujemy i pomagamy w indywidualnych przypadkach naruszania praw pracowniczych i konfliktów z przełożonymi,
  • zapewniamy profesjonalną pomoc prawną Członkom naszego Związku,
  • aktywnie wspieramy naszych Członków w sprawach przed sądami pracy,
  • odbieramy telefony również po godzinach pracy i w dni wolne od pracy,
  • udzielamy porad i opiniujemy dokumenty,
  • prowadzimy stronę internetową, na której informujemy o wszystkich podejmowanych działaniach. Nasi Członkowie mogą korzystać na naszej stronie ze „Strefy Członkowskiej” ze specjalnymi materiałami dostępnymi tylko dla Nich
  • regularnie przesyłamy informacje o prowadzonych działaniach na skrzynki mailowe naszych Członków.

Wypełnij deklarację


# 1

Wydrukuj dokumenty na oddzielnych kartkach. Wypełnij i podpisz deklarację członkowską oraz wszystkie załączone do niej oświadczenia.

# 2

Skan lub zdjęcie dokumentów prześlij do nas mailem. Zarejestrujemy Cię jako Członka Związku. Oryginały wyślij do nas pocztą tradycyjną.

# 3

Jeśli chcesz, załóż konto na naszej stronie internetowej w “Strefie Członkowskiej”. Publikujemy w niej materiały dostępne tylko dla Członków “Dialog 2005”.