O nas

"Dialog 2005" jest reprezentatywną, branżową, niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą pracowników banków.

Kim jesteśmy?

„Dialog 2005” jest reprezentatywną organizacją związkową zrzeszającą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (także spółdzielczej umowy o pracę), osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, osoby zatrudnione na podstawie wyboru, powołania, mianowania, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy.

W kwestiach dotyczących ustalania wewnątrzzakładowego prawa pracy, warunków pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz BHP reprezentujemy ogół pracowników.

W sprawach indywidualnych reprezentujemy interesy naszych członków. Pomagamy w sposób profesjonalny i w ten sposób niwelujemy nierównowagę sił pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Pracodawcy w branży bankowej porozumiewają się między sobą, wprowadzają nowe, coraz bardziej nieludzkie standardy i kulturę pracy. Pracownicy traktowani są z góry, z pozycji władczej. Praca i funkcjonowanie w kilku bankach daje nam obraz problemów występujących w sektorze bankowym. Możemy analizować, porównywać warunki pracy oraz działać w kierunku poprawy standardów pracy.

Konsekwentnie od lat patrzymy na ręce pracodawcom w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz sposobu prowadzenia biznesu, albowiem te dwa czynniki mają bezpośredni wpływ na środowisko pracy. Upominamy się o podmiotowe traktowanie pracowników i klientów, wiedząc, że jest to droga do stabilnego rozwoju firmy. Naszym dążeniem jest przywrócenie bankowości do roli instytucji zaufania publicznego.

Jesteśmy branżową, niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą pracowników banków działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz oddziałów i przedstawicielstw w Polsce banków zagranicznych. Zrzeszamy także pracowników sektora usług, w tym usług finansowych i ubezpieczeń oraz pracowników zatrudnionych u pracodawców świadczących usługi na rzecz banków i ubezpieczycieli oraz pracowników administracji publicznej.

Gdzie działamy?

Pracodawcy objęci działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”

Nasi partnerzy

Jesteśmy Zrzeszeni w Forum Związków Zawodowych oraz FECEC (Federacji Europejskich Branży Bankowości i Usług Finansowych), co daje nam możliwość korzystania z doświadczeń tych instytucji oraz lobbowanie za warunkami pracy pracowników banków na arenie krajowej i międzynarodowej.

Polskich pracowników bankowości reprezentujemy w Federacji Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych (FECEC) z siedzibą w Paryżu.

Jesteśmy członkiem Forum Związków Zawodowych zrzeszającego 400.000 członków z 80 organizacji związkowych reprezentujących różne grupy zawodowe.

Do pobrania

Statut Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.