O nas - Dialog 2005

Przejdź do treści

NIE DAJ SIĘ!DOŁĄCZ DO NAS!

Santander Bank Polska
ZWOLNIENIA GRUPOWE W SANTANDER BANK POLSKA S.A.
11.01.2019
W dniu 10 stycznia 2019 r. Santander Bank Polska S.A. notyfikował zwolnienia grupowe, które mają objąć do 1.400 osób. Omówiono sytuację ekonomiczną Banku oraz przyczyny dokonywania zwolnień – standardowe, porównywalne do tych, które przekazują inne banki po połączeniu z innym bankiem.
FECEC
POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO FECEC
11.12.2018
W dniu 30 listopada 2018 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego FECEC (Europejskiej Federacji Kadr Kierowniczych Instytucji Kredytowych). "Dialog 2005" jest Członkiem FECEC. Na posiedzeniu nasz Związek był reprezentowany przez kol. Annę Oprochę-Piech - Zastępcę Przewodniczącej.
Strefa Członkowska
ZMIANY W FUNKCJONOWANIU "STREFY CZŁONKOWSKIEJ"
06.12.2018
W związku z przejściem części pracowników Deutsche Bank Polska do nowego pracodawcy tj. Santander Bank Polska, dla naszych Członków pracujących w tym banku została utworzona dedykowana "Strefa Członkowska".
O NAS
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" jest niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą pracowników banków działających w Polsce oraz oddziałów i przedstawicielstw w Polsce banków zagranicznych, a także pracowników sektora usług.
W kwestiach dotyczących ustalania wewnątrzzakładowego prawa pracy, warunków pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz BHP reprezentujemy ogół pracowników.
Konsekwentnie od lat patrzymy na ręce pracodawcom w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz sposobu prowadzenia biznesu, albowiem te dwa czynniki mają bezpośredni wpływ na środowisko pracy. Upominamy się o podmiotowe traktowanie pracowników i klientów, wiedząc, że jest to droga do stabilnego rozwoju firmy. Naszym dążeniem jest przywrócenie bankowości do roli instytucji zaufania publicznego. Wyżej sprecyzowane priorytety organizacji związkowej "Dialog 2005" powodują, że często musimy iść pod prąd, przeciwstawiać się doraźnym interesom wielu ludzi.
Polskich pracowników bankowości reprezentujemy w Federacji Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych (FECEC) z siedzibą w Paryżu. Współpraca z Federacją daje nam możliwość korzystania z ich doświadczeń a także otwiera możliwość działania poprzez instytucje unijne.
W sprawach indywidualnych reprezentujemy interesy naszych członków. Pomagamy im w sposób profesjonalny, dlatego w dużym stopniu niwelujemy nierównowagę sił pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Oferujemy możliwość konsultacji i pomocy w trudnych zagadnieniach, do sądu pracy włącznie. Nasze interwencje w obronie praw, interesów i poszanowania godności osobistej pracowników przynoszą pozytywny skutek, także w wyrokach sądów pracy, które przyznają racje pracownikom, także tym zwolnionym z powodu braku realizacji zadań.
Zwracają się do nas o pomoc bankowcy z kilku polskich banków i nikogo nie zostawiliśmy bez wsparcia. Dobrym światowym standardem jest powszechna przynależność pracowników do związków zawodowych, bowiem jest ona panaceum na wiele codziennych niemiłych niespodzianek w pracy.
Nasza strategia to rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój.
Pracodawcy w branży bankowej porozumiewają się między sobą, wprowadzają nowe, coraz bardziej nieludzkie standardy i kulturę pracy. Pracownicy traktowani są z góry, z pozycji władczej. Praca i funkcjonowanie w kilku bankach daje nam obraz problemów występujących w sektorze bankowym. Możemy analizować, porównywać warunki pracy oraz działać w kierunku poprawy standardów pracy.
Działamy w bankach:
❱  Pekao S.A
 Alior Bank S.A.
 BGŻ BNP Paribas S.A.
 Santander Bank Polska S.A.
 Deutsche Bank Polska S.A.
     Swoich członków mamy również w następujących bankach: BPH S.A., PKO BP S.A., Bank Millenium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Idea Bank S.A., Bank BISE S.A., Euro Bank S.A., Getin Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Nest Bank S.A., mBank S.A.
     Organizacja Zakładowa "Dialog 2005" działa w BNP Paribas Lease Group Spółka z o.o.
     NZZPBiU "Dialog 2005"
     ul. Jagiełły 12
     32-600 Oświęcim
     2018 © + ® NZZPBiU "Dialog 2005"
     2018 © + ® NZZPBiU "Dialog 2005"
     SZUKAJ
     LOGOWANIE
     APLIKACJA
     Wróć do spisu treści