Dialog 2005

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług

Zarząd Krajowy Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” zawiadamia o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2023 r. Ogólnego Zebrania Delegatów Związku.