O nas - Dialog 2005

Przejdź do treści
ODPOWIEDŹ ALIOR BANKU NA LIST OTWARTY DO PREZESA ZARZĄDU
16.05.2019
Zaufanie do instytucji finansowej to wyjątkowa wartość. Dlatego troska o naszych pracowników i dbałość o wysoką jakość obsługi klientów to dla Alior Banku, który odpowiedzialnie podchodzi do biznesu, nadrzędne obowiązki. - czytamy w piśmie Alior Bank S.A.
ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH W PEKAO S.A.
25.04.2019
Pracodawca był bardzo trudnym przeciwnikiem, do końca nie byliśmy pewni, że uda się dojść do kompromisu. Papiery podpisywaliśmy po północy, dnia 25.04. br., bardzo zmęczeni. Dziękujemy wszystkim, którzy czuli odpowiedzialność za ludzi i dzięki temu odrobiliśmy zadanie.
JAK PRACUJE SIĘ W BANKACH - ANKIETA
19.04.2019
Portal Bankier.pl już po raz czwarty prowadzi badanie, które ma odpowiedzieć m.in. na pytania: Czy nacisk na sprzedaż nieco zelżał? Jak ocenia się efekty pracy w bankach? Zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii.
O NAS
KIM JESTEŚMY
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" jest niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą pracowników banków działających w Polsce oraz oddziałów i przedstawicielstw w Polsce banków zagranicznych, a także pracowników sektora usług.
W kwestiach dotyczących ustalania wewnątrzzakładowego prawa pracy, warunków pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz BHP reprezentujemy ogół pracowników.
Konsekwentnie od lat patrzymy na ręce pracodawcom w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz sposobu prowadzenia biznesu, albowiem te dwa czynniki mają bezpośredni wpływ na środowisko pracy. Upominamy się o podmiotowe traktowanie pracowników i klientów, wiedząc, że jest to droga do stabilnego rozwoju firmy. Naszym dążeniem jest przywrócenie bankowości do roli instytucji zaufania publicznego. Wyżej sprecyzowane priorytety organizacji związkowej "Dialog 2005" powodują, że często musimy iść pod prąd, przeciwstawiać się doraźnym interesom wielu ludzi.
Polskich pracowników bankowości reprezentujemy w Federacji Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych (FECEC) z siedzibą w Paryżu. Współpraca z Federacją daje nam możliwość korzystania z ich doświadczeń a także otwiera możliwość działania poprzez instytucje unijne.
W sprawach indywidualnych reprezentujemy interesy naszych członków. Pomagamy im w sposób profesjonalny, dlatego w dużym stopniu niwelujemy nierównowagę sił pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Oferujemy możliwość konsultacji i pomocy w trudnych zagadnieniach, do sądu pracy włącznie. Nasze interwencje w obronie praw, interesów i poszanowania godności osobistej pracowników przynoszą pozytywny skutek, także w wyrokach sądów pracy, które przyznają racje pracownikom, także tym zwolnionym z powodu braku realizacji zadań.
Zwracają się do nas o pomoc bankowcy z kilku polskich banków i nikogo nie zostawiliśmy bez wsparcia. Dobrym światowym standardem jest powszechna przynależność pracowników do związków zawodowych, bowiem jest ona panaceum na wiele codziennych niemiłych niespodzianek w pracy.
Nasza strategia to rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój.
Pracodawcy w branży bankowej porozumiewają się między sobą, wprowadzają nowe, coraz bardziej nieludzkie standardy i kulturę pracy. Pracownicy traktowani są z góry, z pozycji władczej. Praca i funkcjonowanie w kilku bankach daje nam obraz problemów występujących w sektorze bankowym. Możemy analizować, porównywać warunki pracy oraz działać w kierunku poprawy standardów pracy.
GDZIE DZIAŁAMY
Działamy w bankach:
Swoich członków mamy również w następujących bankach: PKO BP S.A., Bank Millenium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Idea Bank S.A., Bank BISE S.A., Euro Bank S.A., Getin Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Nest Bank S.A., mBank S.A.
Organizacja Zakładowa "Dialog 2005" działa w BNP Paribas Lease Group Spółka z o.o.
DO POBRANIA
Statut NZZPBiU "Dialog 2005"
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
Wróć do spisu treści