Dialog 2005

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług

Pismo do Zarządu Deutsche Bank Polska w sprawie zwolnień pracowników

Sprawozdanie z działalności NZZPBiU „Dialog 2005” za rok 2020

Porozumienie w sprawie zwolnienia grupowego z 23 marca 2021 r.

Programy aktywizujące i naprawcze – ciąg dalszy