O nas - Dialog 2005

Przejdź do treści
PRASÓWKA FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Najważniejsze informacje o kwestiach gospodarczych, alertach płynących z firm, a także komunikaty najważniejszych instytucji państwowych. Wyłącznie sprawdzone i rzetelne informacje.
PRZESŁANIE PANA MAXIMA LEGRAND - PREZYDENTA FECEC
W obecnym czasie nadzwyczajnego kryzysu chciałbym przede wszystkim skierować myśli ku wszystkim tym, którzy cierpią z powodu koronawirusa, jako bezpośrednio zakażeni, lub też na skutek choroby któregoś z bliskich krewnych lub przyjaciół, czasami będącej przyczyną najgorszego.
ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI W SPRAWIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH W SANTANDER CONSUMER BANK
W dniu 25.03.2020 r. zostało podpisane Porozumienie dotyczące zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia grupowego.
ODPOWIEDŹ BNP PARIBAS BANK POLSKA NA APEL "DIALOG 2005"
W odpowiedzi na apel przesłany przez Zarząd "Dialog 2005" do Zarządów Banków, otrzymaliśmy odpowiedź z BNP Paribas Bank Polska S.A.

KIM JESTEŚMY?

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" jest niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą pracowników banków działających w Polsce oraz oddziałów i przedstawicielstw w Polsce banków zagranicznych, a także pracowników sektora usług.
W kwestiach dotyczących ustalania wewnątrzzakładowego prawa pracy, warunków pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz BHP reprezentujemy ogół pracowników.
Konsekwentnie od lat patrzymy na ręce pracodawcom w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz sposobu prowadzenia biznesu, albowiem te dwa czynniki mają bezpośredni wpływ na środowisko pracy. Upominamy się o podmiotowe traktowanie pracowników i klientów, wiedząc, że jest to droga do stabilnego rozwoju firmy. Naszym dążeniem jest przywrócenie bankowości do roli instytucji zaufania publicznego. Wyżej sprecyzowane priorytety organizacji związkowej "Dialog 2005" powodują, że często musimy iść pod prąd, przeciwstawiać się doraźnym interesom wielu ludzi.
Polskich pracowników bankowości reprezentujemy w Federacji Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych (FECEC) z siedzibą w Paryżu. Współpraca z Federacją daje nam możliwość korzystania z ich doświadczeń a także otwiera możliwość działania poprzez instytucje unijne.
W sprawach indywidualnych reprezentujemy interesy naszych członków. Pomagamy im w sposób profesjonalny, dlatego w dużym stopniu niwelujemy nierównowagę sił pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Oferujemy możliwość konsultacji i pomocy w trudnych zagadnieniach, do sądu pracy włącznie. Nasze interwencje w obronie praw, interesów i poszanowania godności osobistej pracowników przynoszą pozytywny skutek, także w wyrokach sądów pracy, które przyznają racje pracownikom, także tym zwolnionym z powodu braku realizacji zadań.
Zwracają się do nas o pomoc bankowcy z kilku polskich banków i nikogo nie zostawiliśmy bez wsparcia. Dobrym światowym standardem jest powszechna przynależność pracowników do związków zawodowych, bowiem jest ona panaceum na wiele codziennych niemiłych niespodzianek w pracy.
Nasza strategia to rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój.
Pracodawcy w branży bankowej porozumiewają się między sobą, wprowadzają nowe, coraz bardziej nieludzkie standardy i kulturę pracy. Pracownicy traktowani są z góry, z pozycji władczej. Praca i funkcjonowanie w kilku bankach daje nam obraz problemów występujących w sektorze bankowym. Możemy analizować, porównywać warunki pracy oraz działać w kierunku poprawy standardów pracy.

GDZIE DZIAŁAMY?

Alior Bank S.A.
Organizacja Międzyzakładowa
Bank Pekao S.A.
Organizacja Międzyzakładowa

Santander Bank Polska S.A.
Organizacja Międzyzakładowa
Deutsche Bank Polska S.A.
Organizacja Międzyzakładowa
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Organizacja Międzyzakładowa

BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
Organizacja Zakładowa
Santander Consumer Bank S.A.
Organizacja Zakładowa

Swoich członków mamy również w następujących bankach: Bank BPH S.A., PKO BP S.A., Bank Millenium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Idea Bank S.A., Bank BISE S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Nest Bank S.A., mBank S.A.

NASI PARTNERZY


Federacja Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych (FECEC)

Forum Związków Zawodowych
(FZZ)

DO POBRANIA

Statut NZZPBiU "Dialog 2005"

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Wróć do spisu treści