O nas - Dialog 2005

Przejdź do treści

NIE DAJ SIĘ!DOŁĄCZ DO NAS!

Alior Bank
LIST OTWARTY DO PANA KRZYSZTOFA BACHTY - PREZESA ZARZĄDU ALIOR BANK S.A. ORAZ DO PRACOWNIKÓW
20.03.2019
"Dialog 2005", podobnie jak aresztowani pracownicy Alior Banku, o szóstej rano został postawiony na nogi. Otrzymaliśmy telefon o działaniach CBA, następnie mąż naszej koleżanki napisał do nas maila.
Walne Zebranie Delegatów
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI "DIALOG 2005" ZA ROK 2018
28.02.2019
Sprawozdanie obejmuje wszystkie podejmowane przez "Dialog 2005" działania w następujących bankach: Pekao S.A., BGŻ BNP Paribas, Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. Materiał dostępny jest w "Strefie Członkowskiej".
Walne Zebranie Delegatów
RELACJA Z WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
27.02.2019
W dniu 16 lutego 2019 r. w Oświęcimiu odbyło się doroczne sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów NZZPBiU "Dialog 2005". Ogólne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej otworzyła kol. Alicja Jędrych, Przewodnicząca Związku.
O NAS
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" jest niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą pracowników banków działających w Polsce oraz oddziałów i przedstawicielstw w Polsce banków zagranicznych, a także pracowników sektora usług.
W kwestiach dotyczących ustalania wewnątrzzakładowego prawa pracy, warunków pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz BHP reprezentujemy ogół pracowników.
Konsekwentnie od lat patrzymy na ręce pracodawcom w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz sposobu prowadzenia biznesu, albowiem te dwa czynniki mają bezpośredni wpływ na środowisko pracy. Upominamy się o podmiotowe traktowanie pracowników i klientów, wiedząc, że jest to droga do stabilnego rozwoju firmy. Naszym dążeniem jest przywrócenie bankowości do roli instytucji zaufania publicznego. Wyżej sprecyzowane priorytety organizacji związkowej "Dialog 2005" powodują, że często musimy iść pod prąd, przeciwstawiać się doraźnym interesom wielu ludzi.
Polskich pracowników bankowości reprezentujemy w Federacji Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych (FECEC) z siedzibą w Paryżu. Współpraca z Federacją daje nam możliwość korzystania z ich doświadczeń a także otwiera możliwość działania poprzez instytucje unijne.
W sprawach indywidualnych reprezentujemy interesy naszych członków. Pomagamy im w sposób profesjonalny, dlatego w dużym stopniu niwelujemy nierównowagę sił pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Oferujemy możliwość konsultacji i pomocy w trudnych zagadnieniach, do sądu pracy włącznie. Nasze interwencje w obronie praw, interesów i poszanowania godności osobistej pracowników przynoszą pozytywny skutek, także w wyrokach sądów pracy, które przyznają racje pracownikom, także tym zwolnionym z powodu braku realizacji zadań.
Zwracają się do nas o pomoc bankowcy z kilku polskich banków i nikogo nie zostawiliśmy bez wsparcia. Dobrym światowym standardem jest powszechna przynależność pracowników do związków zawodowych, bowiem jest ona panaceum na wiele codziennych niemiłych niespodzianek w pracy.
Nasza strategia to rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój.
Pracodawcy w branży bankowej porozumiewają się między sobą, wprowadzają nowe, coraz bardziej nieludzkie standardy i kulturę pracy. Pracownicy traktowani są z góry, z pozycji władczej. Praca i funkcjonowanie w kilku bankach daje nam obraz problemów występujących w sektorze bankowym. Możemy analizować, porównywać warunki pracy oraz działać w kierunku poprawy standardów pracy.
Działamy w bankach:
❱  Pekao S.A
 Alior Bank S.A.
 BGŻ BNP Paribas S.A.
 Santander Bank Polska S.A.
 Deutsche Bank Polska S.A.
     Swoich członków mamy również w następujących bankach: BPH S.A., PKO BP S.A., Bank Millenium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Idea Bank S.A., Bank BISE S.A., Euro Bank S.A., Getin Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Nest Bank S.A., mBank S.A.
     Organizacja Zakładowa "Dialog 2005" działa w BNP Paribas Lease Group Spółka z o.o.
     NZZPBiU "Dialog 2005"
     ul. Jagiełły 12
     32-600 Oświęcim
     2018 © + ® NZZPBiU "Dialog 2005"
     2018 © + ® NZZPBiU "Dialog 2005"
     SZUKAJ
     LOGOWANIE
     APLIKACJA
     Wróć do spisu treści