O nas - Dialog 2005

Przejdź do treści
POROZUMIENIE KOŃCZĄCE SPÓR ZBIOROWY W ALIOR BANKU
W dniu 13.02.2020 r. w godzinach wieczornych zostało podpisane porozumienie w sprawie zakończenia sporu zbiorowego zgłoszonego w dniu 25.06.2019 r. przez cztery organizacje związkowe działające w Alior Banku.
BNP PARIBAS NIE CHCE ROZPOCZĄĆ MEDIACJI POMIMO, ŻE MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WYZNACZYŁO MEDIATORA
Przypominamy, że od lipca 2019 r. jesteśmy w sporze zbiorowym z BNP Paribas Bank Polska S.A. Przyczyną wszczęcia sporu było pogorszenie warunków wynagradzania w Pionie Sieci Sprzedaży Automotive PF.
ZAREJESTRUJ SIĘ W "STREFIE CZŁONKOWSKIEJ"
Zachęcamy naszych Członków pracujących w Santander Consumer Bank Polska S.A. do rejestracji w "Strefie Członkowskiej". W tej zamkniętej części naszego serwisu informacyjnego zaczęliśmy publikować informacje dostępne tylko dla Członków Związku.
ZGŁOSZENIE SPORU ZBIOROWEGO W SANTANDER CONSUMER BANK POLSKA S.A.
"Dialog 2005" zgłosił w dniu 29.11.2019 r. w Santander Consumer Bank S.A. spór zbiorowy w zakresie odpraw pieniężnych i osłon socjalnych dla pracowników zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników.
ZEBRANIE KOMITETU STERUJĄCEGO FECEC
W dniu 22 listopada, w Saint Malo (Bretania, Francja) odbyło się kolejne zebranie Komitetu Sterującego FECEC (Federacji Europejskiej Związków Zawodowych Sektora Finansowego), do której należymy.
SPÓR ZBIOROWY W BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
Związek Zawodowy "Dialog 2005" wszczął spór zbiorowy z BNP Paribas Bank Polska S.A. z powodu pogorszenia warunków płacowych tj. pogorszenia zasad premiowania Pracowników Pionu Sieci Sprzedaży Automotive PF.

KIM JESTEŚMY?

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" jest niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą pracowników banków działających w Polsce oraz oddziałów i przedstawicielstw w Polsce banków zagranicznych, a także pracowników sektora usług.
W kwestiach dotyczących ustalania wewnątrzzakładowego prawa pracy, warunków pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz BHP reprezentujemy ogół pracowników.
Konsekwentnie od lat patrzymy na ręce pracodawcom w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz sposobu prowadzenia biznesu, albowiem te dwa czynniki mają bezpośredni wpływ na środowisko pracy. Upominamy się o podmiotowe traktowanie pracowników i klientów, wiedząc, że jest to droga do stabilnego rozwoju firmy. Naszym dążeniem jest przywrócenie bankowości do roli instytucji zaufania publicznego. Wyżej sprecyzowane priorytety organizacji związkowej "Dialog 2005" powodują, że często musimy iść pod prąd, przeciwstawiać się doraźnym interesom wielu ludzi.
Polskich pracowników bankowości reprezentujemy w Federacji Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych (FECEC) z siedzibą w Paryżu. Współpraca z Federacją daje nam możliwość korzystania z ich doświadczeń a także otwiera możliwość działania poprzez instytucje unijne.
W sprawach indywidualnych reprezentujemy interesy naszych członków. Pomagamy im w sposób profesjonalny, dlatego w dużym stopniu niwelujemy nierównowagę sił pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Oferujemy możliwość konsultacji i pomocy w trudnych zagadnieniach, do sądu pracy włącznie. Nasze interwencje w obronie praw, interesów i poszanowania godności osobistej pracowników przynoszą pozytywny skutek, także w wyrokach sądów pracy, które przyznają racje pracownikom, także tym zwolnionym z powodu braku realizacji zadań.
Zwracają się do nas o pomoc bankowcy z kilku polskich banków i nikogo nie zostawiliśmy bez wsparcia. Dobrym światowym standardem jest powszechna przynależność pracowników do związków zawodowych, bowiem jest ona panaceum na wiele codziennych niemiłych niespodzianek w pracy.
Nasza strategia to rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój.
Pracodawcy w branży bankowej porozumiewają się między sobą, wprowadzają nowe, coraz bardziej nieludzkie standardy i kulturę pracy. Pracownicy traktowani są z góry, z pozycji władczej. Praca i funkcjonowanie w kilku bankach daje nam obraz problemów występujących w sektorze bankowym. Możemy analizować, porównywać warunki pracy oraz działać w kierunku poprawy standardów pracy.

GDZIE DZIAŁAMY?

Alior Bank S.A.
Organizacja Międzyzakładowa
Bank Pekao S.A.
Organizacja Międzyzakładowa

Santander Bank Polska S.A.
Organizacja Międzyzakładowa
Deutsche Bank Polska S.A.
Organizacja Międzyzakładowa
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Organizacja Międzyzakładowa

BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
Organizacja Zakładowa
Santander Consumer Bank S.A.
Organizacja Zakładowa

Swoich członków mamy również w następujących bankach: Bank BPH S.A., PKO BP S.A., Bank Millenium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Idea Bank S.A., Bank BISE S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Nest Bank S.A., mBank S.A.

NASI PARTNERZY


Federacja Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych (FECEC)

Forum Związków Zawodowych
(FZZ)

DO POBRANIA

Statut NZZPBiU "Dialog 2005"

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Wróć do spisu treści