Zarząd Krajowy


Alicja Jędrych
Przewodnicząca Związku


Wiesława Wiertel
Zastępca Przewodniczącego Związku


Beata Pustówka
Zastępca Przewodniczącego Związku


Magdalena Laskowska
Zastępca Przewodniczącego Związku


Anna Oprocha-Piech
Zastępca Przewodniczącego Związku

Prezydium


Alicja Jędrych
Przewodnicząca Prezydium


Wiesława Wiertel
Członek Prezydium


Alicja Klimas
Członek Prezydium


Marek Łabuzek
Członek Prezydium

Krajowa Komisja Rewizyjna


Marek Łabuzek
Przewodniczący Komisji


Marek Podlach
Wiceprzewodniczący Komisji


Wojciech Płusa
Sekretarz

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej


Alicja Jędrych
Przewodnicząca


Wojciech Płusa
Zastępca Przewodniczącego


Wiesława Wiertel
Zastępca Przewodniczącego


Beata Pustówka
Zastępca Przewodniczącego


Hanna Rutkowska
Zastępca Przewodniczącego


Marta Hermanowicz
Zastępca Przewodniczącego


Anna Oprocha-Piech
Zastępca Przewodniczącego


Marek Łabuzek
Zastępca Przewodniczącego


Anna Prokopowicz
Zastępca Przewodniczącego


Alicja Klimas
Zastępca Przewodniczącego


Iwona Sobesto-Kopacz
Zastępca Przewodniczącego


Marek Podlach
Zastępca Przewodniczącego


Agnieszka Lewandowska
Zastępca Przewodniczącego


Małgorzata Bartula
Zastępca Przewodniczącego


Małgorzata Dobrowolska
Zastępca Przewodniczącego


Katarzyna Król
Zastępca Przewodniczącego


Joanna Bielaszka
Zastępca Przewodniczącego


Renata Kaszluga
Zastępca Przewodniczącego


Iwona Bajwoluk
Zastępca Przewodniczącego


Edyta Bochniak
Zastępca Przewodniczącego


Zbigniew Wędzicha
Zastępca Przewodniczącego

Komisja Rewizyjna Organizacji Międzyzakładowej


Teresa Skowron
Przewodniczący Komisji


Beata Ruszczyk
Członek Komisji


Jolanta Buszka
Sekretarz

Delegaci


Małgorzata Bartula
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Ewa Bednarek
Delegat Związku


Jolanta Biel
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Marzena Bielak
Delegat Związku


Jolanta Buszka
Delegat Związku


Rafał Czaja
Delegat Krajowy


Małgorzata Dobrowolska
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Arkadiusz Ernst
Delegat Związku


Maciej Gawęski
Delegat Związku


Marta Hermanowicz
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Alicja Jędrych
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Bożena Karkoszka
Delegat Związku


Alicja Klimas
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Paweł Kmieć
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Monika Kosałka
Delegat Związku


Magdalena Laskowska
Delegat Krajowy


Agnieszka Lewandowska
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Marek Łabuzek
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Edyta Matyja
Delegat Związku


Anna Oprocha-Piech
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Andrzej Pajewski
Delegat Związku


Wojciech Płusa
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Marek Podlach
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Anna Prokopowicz
Delegat Związku


Beata Pustówka
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Beata Ruszczyk
Delegat Związku


Hanna Rutkowska
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Agnieszka Sikora
Delegat Związku


Teresa Skowron
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Iwona Sobesto-Kopacz
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Joanna Szlaszyńska
Delegat Związku


Edyta Świerczyńska
Delegat Związku


Wiesława Wiertel
Delegat Związku, Delegat Krajowy


Barbara Wilk
Delegat Związku


Lucyna Wypasek
Delegat Związku


Agata Zbozień
Delegat Związku

Przewiń do góry