Władze Związku

Zarząd Krajowy

Alicja Jędrych – Przewodnicząca Związku
Wiesława Wiertel – Zastępca Przewodniczącego Związku
Beata Pustówka – Członek Zarządu
Magdalena Laskowska – Członek Zarządu
Anna Oprocha-Piech – Członek Zarządu

Prezydium

Alicja Jędrych – Przewodnicząca Prezydium
Wiesława Wiertel – Członek Prezydium
Alicja Klimas – Członek Prezydium
Marek Łabuzek – Członek Prezydium

Krajowa Komisja Rewizyjna

Alicja Klimas – Przewodnicząca Komisji
Iwona Sobesto-Kopacz – Członek Komisji
Wojciech Płusa – Sekretarz

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej

Alicja Jędrych – Przewodnicząca
Wojciech Płusa – Zastępca Przewodniczącego
Wiesława Wiertel – Zastępca Przewodniczącego
Beata Pustówka – Zastępca Przewodniczącego
Hanna Rutkowska – Zastępca Przewodniczącego
Anna Oprocha-Piech – Zastępca Przewodniczącego
Marek Łabuzek – Zastępca Przewodniczącego
Anna Prokopowicz – Zastępca Przewodniczącego
Alicja Klimas – Zastępca Przewodniczącego
Iwona Sobesto-Kopacz – Zastępca Przewodniczącego
Marek Podlach – Zastępca Przewodniczącego
Agnieszka Lewandowska – Zastępca Przewodniczącego
Małgorzata Bartula – Zastępca Przewodniczącego
Małgorzata Dobrowolska – Zastępca Przewodniczącego
Renata Kaszluga – Zastępca Przewodniczącego
Zbigniew Wędzicha – Zastępca Przewodniczącego

Komisja Rewizyjna Organizacji Międzyzakładowej

Teresa Skowron – Przewodniczący Komisji
Beata Ruszczyk – Członek Komisji
Jolanta Buszka – Sekretarz

Delegaci

Małgorzata Bartula – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Ewa Bednarek – Delegat Związku
Jolanta Biel – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Marzena Bielak – Delegat Związku
Jolanta Buszka – Delegat Związku
Małgorzata Dobrowolska – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Arkadiusz Ernst – Delegat Związku
Maciej Gawęski – Delegat Związku
Alicja Jędrych – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Bożena Karkoszka – Delegat Związku
Alicja Klimas – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Paweł Kmieć – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Monika Kosałka – Delegat Związku
Magdalena Laskowska – Delegat Krajowy
Agnieszka Lewandowska – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Marek Łabuzek – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Edyta Matyja – Delegat Związku
Anna Oprocha-Piech – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Andrzej Pajewski – Delegat Związku
Wojciech Płusa – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Marek Podlach – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Anna Prokopowicz – Delegat Związku
Beata Pustówka – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Beata Ruszczyk – Delegat Związku
Hanna Rutkowska – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Agnieszka Sikora – Delegat Związku
Teresa Skowron – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Iwona Sobesto-Kopacz – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Joanna Szlaszyńska – Delegat Związku
Edyta Świerczyńska – Delegat Związku
Wiesława Wiertel – Delegat Związku, Delegat Krajowy
Barbara Wilk – Delegat Związku
Lucyna Wypasek – Delegat Związku
Agata Zbozień – Delegat Związku