Władze Związku

Zarząd Krajowy

Alicja Jędrych – Przewodnicząca Związku
Wojciech Płusa
– I Zastępca Przewodniczącego Związku
Anna Oprocha-Piech
– Zastępca Przewodniczącego Związku
Wiesława Wiertel
– Członek Zarządu

Krajowa Komisja Rewizyjna

Izabela Chrapkowicz – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej
Barbara Żurek
– Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej
Ewelina Zawadzka
– Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej

Alicja Jędrych – Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej
Wojciech Płusa
– Zastępca Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej
Wojciech Dziemiński – Zastępca Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej
Jolanta Biel
– Członek Zarządu
Jolanta Buszka
– Członek Zarządu
Katarzyna Czyż-Balcerek – Członek Zarządu
Justyna Głowacz – Członek Zarządu
Ewelina Jaros-Soboniak – Członek Zarządu
Dorota Kępka – Członek Zarządu
Agnieszka Kosińska – Członek Zarządu
Anna Pudełko – Członek Zarządu
Beata Ruszczyk
– Członek Zarządu
Agnieszka Sikora – Członek Zarządu
Teresa Skowron
– Członek Zarządu
Joanna Szlaszyńska – Członek Zarządu
Zbigniew Wędzicha
– Członek Zarządu
Wiesława Wiertel
– Członek Zarządu
Lucyna Wypasek – Członek Zarządu
Judyta Walczuk-Rojek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Organizacji Międzyzakładowej

Małgorzata Czekaj-Syc – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej
Marzena Seweryn – Członek Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej

Delegaci

Jolanta Biel – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Jolanta Buszka
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Izabela Chrapkowicz
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Małgorzata Czekaj-Syc
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Katarzyna Czyż-Balcerek
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Arkadiusz Ernst
– Delegat Związku / Delegat Krajowy
Maciej Gawęski
– Delegat Związku / Delegat Krajowy
Justyna Głowacz
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Alicja Jędrych
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Alicja Klimas
– Delegat Związku / Delegat Krajowy
Agnieszka Kosińska
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Agnieszka Lewandowska
– Delegat Związku / Delegat Krajowy
Aleksandra Lis
– Delegat Związku / Delegat Krajowy
Anna Oganiaczyk
– Delegat Związku
Anna Oprocha-Piech
– Delegat Związku / Delegat Krajowy
Andrzej Pajewski
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Wojciech Płusa
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Anna Pudełko
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Iwona Rembiesa
– Delegat Związku / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Beata Ruszczyk
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Marzena Seweryn
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Agnieszka Sikora
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Teresa Skowron
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Katarzyna Spiker
– Delegat Związku / Delegat Krajowy
Joanna Szlaszyńska
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Jolanta Urban
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Zbigniew Wędzicha
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Wiesława Wiertel
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Lucyna Wypasek
– Delegat Związku / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Ewelina Zawadzka
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Barbara Żurek
– Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej