Alior Bank utworzy odpisy i rezerwy w łącznej wysokości około 676 mln zł