Apel do pracowników BZ WBK SA

Połączenie firm to trudny okres dla pracowników. Redukcja zatrudnienia w równym stopniu dotyczy zarówno pracowników firmy przejmowanej jak i przejmującej. Zapraszamy w nasze szeregi.

Mamy doświadczenie w sprawach fuzji banków, wiemy jak można połączyć firmy z dobrym rezultatem i jak można poprzez nieprzemyślaną reorganizację doprowadzić firmę do chaosu, z którego długo się wychodzi. To, co dla nas ważne i najważniejsze, to koszt ludzki przedsięwzięcia.

Naszym celem jest utworzenie w Polsce dużego związku branżowego, który może reprezentować sektor finansowy. W taki sposób związki działają w Europie.

Ofertę członkostwa w „Dialog 2005” kierujemy do pracowników BZ WBK SA.

Wstąpcie w nasze szeregi. Dajcie nam moc, abyśmy mogli walczyć o Wasze sprawy. Razem możemy więcej.

„Dialog 2005” zrzesza i korzysta z doświadczenia tych, którzy mają wiedzę historyczną i zawodową, zdają sobie sprawę z sytuacji w Polsce oraz z tego, że banki poszły w złym kierunku i chcą ten stan rzeczy z nami poprawiać.