Apel do Prezesa Grupy BNP Paribas oraz Prezesa BNP Paribas Bank Polska S.A.

Negocjacje procesu zwolnień grupowych w BNP Paribas Bank Polska S.A. są bardzo trudne. W dniu 16.12.2020 r. „Dialog 2005” przesłał apel do do Pana Jean-Laurent Bonnafé – Prezesa Grupy BNP Paribas oraz Pana Przemysława Gdańskiego – Prezesa BNP Paribas Bank Polska S.A., w którym wnioskujemy o poszanowanie standardów i przedstawienie propozycji osłon socjalnych na poziomie godziwym.


Oświęcim, 16 grudnia 2020 r.

Monsieur
Jean-Laurent Bonnafé
Director and Chief Executive Officer
of BNP Paribas

Szanowny Pan
Przemysław Gdański
Prezes Zarządu
w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Szanowni Panowie

Kontynuując naszą walkę o pracowników, o godziwe podejście do zwalnianych z pracy ludzi i w odniesieniu do informacji przekazanej nam podczas negocjacji, że BNP Paribas Bank Polska S.A. nie posiada środków na przeprowadzenie programów dobrowolnych odejść, przytaczamy poniżej kilka faktów podanych przez Bank do wiadomości publicznej.

W dniu 03 marca 2020 r. na portalu Forsal.pl napisano, zgodnie z oświadczeniem BNP Paribas Bank Polska S.A., iż podmiot ten w roku 2019 praktycznie podwoił swoje zyski w stosunku do roku 2018. Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. podczas konferencji prasowej stwierdził : „Ten bank, w tej skali spokojnie powinien dowozić 1 mld zł zysku netto rocznie i wynik ubiegłoroczny pokazał, że to nie jest nierealna perspektywa. Pracujemy nad stosunkiem kosztów do przychodów, który jest dla nas bardzo istotny – nie uwzględniając kosztów integracji ten wskaźnik spadłby istotnie.”
Pomimo transakcji zakupu Raiffeisen Bank Polska, kosztów przejęcia i restrukturyzacji oraz trwających zwolnień grupowych, Bank osiągnął nadzwyczajnie dobre wyniki i efekt synergii, jakiego nie udało się wypracować żadnemu innemu bankowi w Polsce, będącemu w podobnej sytuacji.
Raport finansowy Banku za trzy kwartały 2020 r. pokazuje również wzrost zysków w stosunku do okresu analogicznego w roku 2019 r. Mimo postępującej pandemii, Bank potrafił odnaleźć się na rynku i osiągnąć wzrost.

W dniu 08 grudnia 2020 r. na portalu Forsal.pl podano do wiadomości publicznej, iż BNP Paribas Bank Polska zawarł z BNP Paribas S.A. we Francji umowę nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 2,3 mld zł, na okres dziesięciu lat. A to oznacza, że francuski właściciel docenia dotychczasowe wyniki Banku i inwestuje w jego dalszy rozwój biorąc pod uwagę perspektywę wzrostu przychodów.

Dodatkowo podnosimy, że wystąpienia Prezesów odpowiedzialnych za poszczególne obszary Banku BNP Paribas z dnia 08 grudnia 2020 r. jednoznacznie potwierdzają, że Bank jest w fazie dynamicznego rozwoju i poprawy wskaźników finansowych oraz że realizuje te plany z powodzeniem.

W świetle powyższego pytamy, dlaczego Bank nie zawiązał rezerwy na odprawy i odszkodowania dla pracowników w związku ze zwolnieniami grupowymi zaplanowanymi na lata 2021-2023, na poziomie pozwalającym na pakiet osłon socjalnych co najmniej na poziomie z lat 2019-2020?

Organizacja związkowa „Dialog 2005” cieszy się z dobrych wyników Banku oraz z dobrych perspektyw na przyszłość, doceniamy Zarząd Banku i równocześnie podkreślamy zaangażowanie i ciężką pracę tysięcy pracowników. Z niektórymi z nich Bank będzie kończył umowy o pracę w ramach zwolnienia grupowego. Ważne dla przedstawicieli pracowników jest to, w jaki sposób Bank pożegna ludzi, w jaki sposób podziękuje za długoletnią pracę. Istotne, czy pozwoli im skorzystać z programu dobrowolnych odejść, czy po prostu „wypchnie” na rynek pracy osoby w wieku 50+ ?

Jeszcze raz apelujemy o weryfikację projektu porozumienia sprawie zwolnień grupowych, przedstawionego przez Pracodawcę i przekazanie związkom zawodowym propozycji osłon socjalnych na poziomie godziwym. Prosimy o poszanowanie standardów.

Z wyrazami szacunku
w imieniu własnym oraz Zarządu
Organizacji Pracowników Banków nr 001
NZZPBiU Dialog 2005

Alicja Jędrych wraz z Anną Oprocha-Piech