Apel – gorąca prośba do Zarządu Nest Banku

W ostatnim dniu negocjacji w sprawie zwolnień grupowych „Dialog 2005” wystosował apel do Zarządu Nest Bank S.A. o odpowiedzialne podejście do spraw pracowników, którzy zostaną dotknięci zwolnieniami z pracy.


Oświęcim, 21 stycznia 2021 r.

Sz. P. Marek Kulczycki
Prezes Zarządu Nest Bank S.A.

Sz. P. Piotr Kowynia Pierwszy
Wiceprezes Zarządu Nest Bank S.A.

Sz. P. Agnieszka Porębska-Kość
Członek Zarządu Nest Bank S.A.

Sz. P. Karolina Mitraszewska
Członek Zarządu Nest Bank S.A.

Sz. P. Jamal Ismayilov
Członek Zarządu Nest Bank S.A.

Sz. P. Janusz Mieloszyk
Członek Zarządu Nest Bank S.A.

Sz. P. Magdalena Zajkowska
Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Nest Bank S.A.

Szanowni Państwo

Jesteśmy w stanie wojny, którą nam wypowiedział koronawirus. Wszyscy obawiamy się o zdrowie a nawet życie własne, swoich bliskich i znajomych. W tym trudnym czasie umierają ludzie także z powodu innych chorób, bo nie są właściwie leczeni. Sytuacja jest bardzo poważna i wymaga odpowiedzialnych za ludzi decyzji. Nest Bank wszczął procedurę zwolnień grupowych, czym przyczyni się do trudnej sytuacji zwalnianych pracowników a też wysoce prawdopodobne, że do życiowych tragedii. Od kilku dni dzwonią do nas przerażeni pracownicy Nest Banku i pytają co możemy dla nich zrobić, czy Zarząd Nest Banku czuje się odpowiedzialny za ich los.

Dzisiaj ostatni dzień negocjacji, mamy już dużo uzgodnień, ale zabezpieczenie finansowe zwalnianych pracowników jest niewystarczające, aby mogli przetrwać ten trudny czas.

Apelujemy do Was – jeżeli macie Boga w sercu, to zatrzymajcie lub odroczcie w czasie te zwolnienia, lub ograniczcie do minimum, ale w tym ostatnim przypadku zwalnianym ludziom zabezpieczcie środki do życia, bo pracy obecnie nie ma i przez długi czas nie będzie.

W przypadku zrozumienia naszej prośby zwrócimy się z apelem do pracowników o absolutne zaangażowanie w pracę, o wzajemność. Dyrektor Kadrowa zapewnia nas, że w Nest Banku są dobrzy ludzie, pracownicy zapewniają nas, że wykonując pracę nawet za niewielkie pieniądze zaufali temu Pracodawcy, albowiem relacje międzyludzkie są pozytywne. Zatem mamy do czynienia z sytuacją, że Bank oraz pracownicy powinni pozostać dalej sobie życzliwi, dalej współpracować.

Zaznaczamy, że Pracodawca nie wziął pod uwagę odpraw jako zabezpieczających pracowników i ich rodziny, dzieci. Na ostatnim spotkaniu dowiedzieliśmy się, że w Nest Banku nie funkcjonuje Zakładowy Fundusz Socjalny (za zgodą czynnika społecznego), a to oznacza, że Pracodawca co roku robił z tego tytułu oszczędności, obecnie nie mamy możliwości zabezpieczyć pieniędzy na zapomogi dla tych, którzy pomocy potrzebują lub potrzebowaliby w późniejszym czasie.

Prosimy, aby Pan Prezes wraz z Panem Prezesem reprezentującym Inwestora zaszczycili nas swoją obecnością na ostatnim spotkaniu negocjacyjnym, prosimy Was, nie bądźcie obojętni na ludzki los.

Z poważaniem
Alicja Jędrych wraz z zespołem negocjacyjnym:
Anna Oprocha-Piech, Agnieszka Kosińska, Wojciech Płusa.