Badanie Komisji Europejskiej dotyczące telepracy i prawa do odłączenia się

Komisja Europejska prowadzi badania mające na celu zrozumienie, w jaki sposób nowe nawyki pracy wywołane pandemią wirusa Covid-19 mogą wpłynąć na samopoczucie i wydajność pracowników.

Komisja Europejska prowadzi badania mające na celu zrozumienie, w jaki sposób nowe nawyki pracy wywołane pandemią wirusa Covid-19 mogą wpłynąć na samopoczucie i wydajność pracowników.

Zachęcamy Państwa do podzielenia się w ankiecie swoją opinią na temat:

  • Telepracy (możliwości pracy z dowolnego miejsca)
  • Prawa do odłączenia (prawa pracowników do „wyłączenia się” z pracy poza godzinami pracy)

Badanie jest wykonywane przez Visionary Analytics i Notus na zlecenie Komisji Europejskiej, DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Badanie będzie wkładem do debaty na temat możliwej odpowiedzi politycznej na nowe wyzwania dla pracowników i pracodawców.