Bank BPH: Masowe zwolnienia i gorsze warunki pracy