Bank Pekao Oddział w Paryżu a Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego

We wrześniu 2010 r. „Dialog 2005” zwrócił się z prośbą do ówczesnej Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. – Alicji Kornasiewicz, o zabezpieczenie archiwów Oddziału Banku w Paryżu ze względu na fakt, że stanowią one polskie dobra narodowe. Oddział Banku w Paryżu od kilku lat był w trakcie likwidacji, nieliczni już pracownicy z troską patrzyli na niszczejące już archiwa.

Oddział miał długą, historyczną tradycję, wewnątrz był wyposażony w obrazy, rzeźby. Pracownicy prosili nas, aby Bank Pekao SA zabezpieczył wszystkie wartościowe przedmioty. Pani Prezes zapewniła nas, że Bank przejmie historyczne przedmioty oraz archiwa. Niestety nie wiemy, czy Bank wywiązał się z zapewnienia o zabezpieczeniu archiwów, nie wiemy co się z nimi stało. „Dialog 2005” wystąpi do Zarządu Banku o pełną informację w wyżej wymienionym zakresie. Podczas likwidacji Oddziału w Paryżu zlikwidowano również skrytki klientów. Sporządzono inwentaryzację. Powzięliśmy informację, że w skrytkach bankowych klienci przechowywali depozyty znaczącej wartości, niektórzy z nich już nie żyli, zatem nie mogli odebrać swojej własności zdeponowanej w Banku. W pomieszczeniu, w którym znajdowały się skrytki bankowe odnaleziono dużą torbę a w niej prawdziwy skarb, własność Jakuba hr. Potockiego. (Zamieszczamy link do Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego po to, aby Państwo mogli poczytać o historii tej Fundacji, a także dowiedzieć się, że działa ona aż do dziś: www.fpotockiego.org.pl).

Pracownicy likwidowanego Oddziału w Paryżu otworzyli torbę, zrobili spis rzeczy, a właściwie ogromnego majątku, który zawierała. Byli pewni, że wszystkie rzeczy zostaną przekazane Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego, zgodnie z wolą Fundatora. W październiku 2010 roku Newsweek opublikował artykuł Piotra Śmiłowicza i Andrzeja Stankiewicza pt. „Skok Pani Minister na jajo” (link do artykułu: wiadomosci.onet.pl/skok-pani-minister-na-jajo/ms7mp).

Byli już pracownicy Banku w Paryżu poprosili „Dialog 2005”, aby uzyskać informację co faktycznie stało się z zawartością torby hr. Potockiego. Nikt nie chce uwierzyć, że majątek został rozkradziony. Podejmiemy w tej sprawie działania i będziemy informować o rezultatach. Dodamy także, że Dyrektor Generalny Banku Polska Kasa Opieki SA Oddział w Paryżu pełnił funkcję pełnomocnika Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego z uwagi na fakt, że Fundacja lokowała w tym Banku swoje środki. Jesteśmy zatem przekonani, że Bankowi Pekao SA będzie zależało na wyjaśnieniu sprawy zniknięcia majątku przechowywanego przez Oddział w Paryżu.

Poniżej treść listu Przewodniczącej „Dialog 2005” do Pani Alicji Kornasiewicz – Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.


Oświęcim, 29 września 2010 r.

Alicja Kornasiewicz
Prezes Zarządu
Banku Pekao S.A.

Szanowna Pani Prezes,

Powzięliśmy informację o likwidacji Oddziału Banku Pekao SA w Paryżu.

W związku z tym zwracamy się do Pani z uprzejmą prośbą o przejęcie pieczy nad archiwami tego Oddziału i spowodowanie, aby zostały przewiezione do Polski.

Oddział Banku Pekao w Paryżu istnieje od 1929 r. przetrwał okupację czasy PRL, obsługiwał polską emigrację, w tym ważne osobistości świata polityki, nauki i kultury. Archiwa tego Oddziału są bardzo bogate, dokumenty mają dużą wartość historyczną. Naszym zdaniem, byłaby wielka szkoda dla kultury polskiej, aby uległy one zniszczeniu. Z tego, co nam wiadomo, już leżą w złych warunkach co powoduje ich niszczenie.

Bardzo prosimy o zainteresowanie się sprawą, liczymy na zainteresowanie sprawą i uratowanie części historii polskiej związanej z polską emigracją do Paryża.

Z poważaniem

Alicja Jędrych
Przewodnicząca Dialog 2005