Coaching i 7000 zł. Na co mogą liczyć zwalniani w Santander Bank Polska

[ BANKIER.PL ] „Negocjacje były bardzo trudne, powtarzano nam jedno i to samo – pandemia, wyroki TSUE, niskie stopy procentowe, wysokie daniny na rzecz państwa, zwiększające się rezerwy, nie mamy pieniędzy”, mówi w rozmowie z Bankier.pl dotyczącej wypracowanego porozumienia między Santander Bank Polska a związkami zawodowymi Alicja Jędrych, przewodnicząca NZZPBiU „Dialog 2005”.

WIĘCEJ: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Coaching-i-7000-zl-Na-co-moga-liczyc-zwalniani-w-Santander-Bank-Polska-8023509.html