Czy „Rekomendacja Z” ograniczy pensje prezesów banków?

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła do konsultacji projekt „Rekomendacji Z” dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach. Dokument będzie się odnosił do takich kwestii, jak: struktura organizacyjna, zadania, obowiązki, skład i funkcjonowanie rady nadzorczej, zarządu i kadry zarządzającej wyższego szczebla, zasady zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, systemy informacyjne i komunikacja, ciągłość działania oraz przejrzystość systemu zarządzania w banku. Tym samym KNF będzie skłaniać banki do wprowadzania jasnych i odpowiednio udokumentowanych, przejrzystych zasad wynagrodzeń członków zarządu, które mają być uzależnione od tego, ile zarabiają szeregowi pracownicy w banku.

Cytując za radiem RMF:

KNF twierdzi, że chodzi o wyeliminowanie patologii polegających na tym, że prezesi zarabiają krocie, a ich pracownicy po 2-3 tysiące złotych.

Wśród prezesów rekordzistą jest szef Pekao SA Włoch Luigi Lovaglio, który w zeszłym roku zarobił 9 milionów 260 tysięcy złotych, co stanowi 90-krotność średniej pensji w tym banku. Takie rozbieżności wynagrodzeń, a z drugiej strony brak zależności wynagrodzeń członków zarządów banków od wyników, rodzi patologie.

Poniżej ranking najlepiej zarabiających prezesów banków w Polsce za rok 2014, opublikowany przez portal Bankier.pl:

L.p.Prezes ZarząduNazwa bankuZarobki w mln zł
1Luigi LovaglioPekao S.A.9,26
2Richard GaskinBPH S.A.5,70
3Sławomir S. SikoraCiti Handlowy S.A.5,23
4Małgorzata KołakowskaING Bank Śląski S.A.3,84
5Cezary StypułkowskimBank S.A.3,82
6Joao Bras JorgeBank Millenium S.A. 3,74
7Jarosław AugustyniakIdea Bank S.A.3,12
8Zbigniew JagiełłoPKO BP S.A.3,11
9Krzysztof RosińskiGetin Noble Bank S.A.2,80
10Wojciech SobierajAlior Bank S.A.2,16

W projekcie „Rekomendacji Z” dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, kwestię wynagrodzeń opisuje rekomendacja 15, która mówi, że bank powinien określić w zasadach wynagradzania maksymalny stosunek średniego całkowitego wynagrodzenia brutto członków zarządu w okresie rocznym do średniego całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników banku w okresie rocznym. Stosunek ten powinien być wyważony i ustalony na poziomie umożliwiającym skuteczne wykonywania zadań przez pracowników banku, mając na uwadze potrzebę ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem. Kluczową i otwartą kwestią pozostaje to, jaki będzie ten stosunek. Jego ustalenie leżeć będzie po stronie władz banku. Nie wiadomo tylko, jaką swobodę w tym zakresie pozostawi bankom ostateczny kształt „Rekomendacji Z”.

Publiczne konsultacje „Rekomendacji Z” będą trwać do 23 grudnia 2015 r.