Czy trudne sprawy pracowników będą w BNP Paribas traktowane poważnie?

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, iż portal internetowy „Bankier.pl” opublikował w dniu 09 lipca 2019 r. informację o wszczęciu sporu zbiorowego w BNP Paribas. Mamy zatem przyjemność podziękować Pani Redaktor Weronice Szkwarek za to, że czyta naszą stronę. „Bankier.pl” przytoczył również wypowiedź Dyrektora Departamentu Relacji Pracowniczych, Zgodności i Ryzyka HR, o tym, że Bank prowadzi w powyższym temacie działania zgodne z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

W naszym odczuciu informacja przekazana mediom jest nieprawdziwa, co odbieramy ze smutkiem. Zgłoszenie sporu zbiorowego nastąpiło w dniu 26 czerwca 2019 r. (odebrane przez Bank w dniu 02 lipca 2019 r.) i do dnia dzisiejszego nie odbyło się żadne spotkanie w temacie zgłoszonego sporu. Już po publikacji przez „Bankier.pl” Pan Dyrektor przesłał nam zaproszenie na spotkanie (pismo z dnia 17 lipca 2019 r.), przy czym nie napisał, że Pracodawca spór podjął. Mamy zatem wątpliwość, czy w wyniku negocjacji będzie się starał wypracować z nami pozytywne rozwiązania dotyczące premiowania ważnej dla Banku grupy pracowników.

W świetle powyższego pytamy, czy trudne sprawy dla pracowników będą traktowane w Banku poważnie, skoro chcieliśmy wcześniej negocjować je bez trybu sporu? Czy też będziemy rozmawiać przez prasę?

Dlaczego Dyrektor, który odpowiada za relacje, zgodność i ryzyko HR, przekazuje mediom nieprawdziwe informacje? Czy tak powinna wyglądać przejrzystość działania spółki akcyjnej?

Dla nas jest to kolejne, przykre doświadczenie w Banku BNP Paribas S.A., które zmusza nas do podejmowania trudnych decyzji związkowych. Godzi się tutaj dodatkowo podnieść, że trzeba dążyć do pozytywnych rozwiązań w Banku, a nie czerpać satysfakcję z tego, że bezrefleksyjnie inne związki podpisały rozwiązania nieakceptowane przez pracowników, których nowe zasady dotyczą.