Deklaracja członkowska dla pracowników Banku Pocztowego

Jeśli jesteś pracownikiem Banku Pocztowego S.A. i chcesz wstąpić w szeregi Związku Zawodowego "Dialog 2005" skorzystaj z załączonej deklaracji członkowskiej.

Jeśli jesteś pracownikiem Banku Pocztowego i chcesz wstąpić w szeregi Związku Zawodowego „Dialog 2005” skorzystaj z załączonej poniżej deklaracji członkowskiej.

Prosimy, aby deklarację wydrukować jednostronnie.

Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej można ją przesłać mailem w formie skanu na adres:

zzdialog2005@gmail.com

natomiast oryginały dokumentów należy przesłać pocztą na adres:

Elżbieta Flak
Bank Pocztowy S.A.
ul. T. Kościuszki 9
22-400 Zamość