„Dialog 2005” – krótka informacja o nas

Dnia 23 sierpnia 2005 r. sąd rejestrowy KRS w Krakowie, pod numerem 0000239942 zarejestrował Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”, związek branżowy o charakterze ogólnopolskim, z siedzibą w Oświęcimiu.

„Dialog 2005” pracuje obecnie na rzecz kilku banków i spółek okołobankowych, działamy w Pekao S.A., Alior Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., BNP Lease Group Sp. z o.o., Sales Group Sp. z o.o., Otto Work Force Solutions Sp. z o.o., BNP Paribas Solutions Sp. z o.o., BNP Paribas Group Service Center S.A.

Od wielu lat jesteśmy członkami Europejskiej Federacji FECEC z siedzibą w Paryżu, zrzeszającej także kadrę sektora bankowego. Od dnia 19 marca 2018 r. należymy do Forum Związków Zawodowych.

Forum daje nam możliwość uzyskania szerokiej wiedzy na temat sytuacji w wielu branżach, na temat działania central związkowych w Radzie Dialogu Społecznego. Na bieżąco otrzymujemy do opiniowania nowe ustawy oraz zmiany do ustaw, jesteśmy zatem zorientowani m.in. na temat planowanych zmian w przepisach prawa pracy. W obecnym czasie „Dialog 2005” zaangażował się w pracę nad regulacjami rządowymi dotyczącymi programów pomocowych dla przedsiębiorców, zgłaszaliśmy wiele krytycznych uwag do zapisów umożliwiających pracodawcom pogorszenie warunków pracy bez konsultacji ze związkami zawodowymi.

Bardzo cenimy sobie współpracę z Forum, realną demokrację i wrażliwość społeczną, jaką wyróżnia się Pani Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ.

Dzięki przynależności do Federacji FECEC mamy możliwość czerpania ze wzorców europejskich. Często przekonujemy się, że walczymy w Polsce o prawa, które w tzw. „Starej Europie” są standardem od lat i to nas utwierdza w słuszności naszych postulatów, wzmacnia naszą niezłomność w swoich działaniach. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że na zachodzie ludzie twardo walczyli o swoje prawa i do dnia dzisiejszego trwa pewnego rodzaju wojna o utrzymanie standardów pracy i standardów życia społeczeństw. Łatwiej o utrzymanie poziomu, jeżeli ludzie mają wysoką świadomość społeczną i wiedzą, że nic nie jest dane na zawsze. Niestety, w Polsce społeczeństwo jest podzielone i ludzie bardziej walczą między sobą, niż działają razem na rzecz wspólnych spraw.

Upolitycznienie związków zawodowych w Polsce ma też negatywny wpływ na współdziałanie, które jest niezbędne w wielu sprawach pracowniczych, dlatego przyjęliśmy formułę związku apolitycznego. Współpracujemy ze wszystkimi, którzy wykazują wolę i zdolność do współpracy. Zdarza się, że w swoich przekonaniach, dążeniach zostajemy sami, ale nie wycofujemy się, choćby było trzeba iść pod prąd.

Dzięki uczestnictwu w przedstawicielstwach międzynarodowych (wcześniej Euro Council zorganizowane w ramach Grupy HVB), rozpoczęliśmy w branży bankowej walkę o ponadustawowe odprawy finansowe dla pracowników, którzy tracą pracę z powodu zwolnień grupowych. Na starcie, podczas negocjacji zwolnień w Banku BPH S.A. niemieccy i austriaccy przedstawiciele pracowników pokazali nam standardy wypracowane przez nich, dali argumenty do negocjacji w Polsce, która wówczas już należała do Wspólnoty Europejskiej. Po ciężkich negocjacjach udało się, z Banku BPH S.A. pracownicy odchodzili na godziwych warunkach.

Do tej pory negocjowaliśmy pakiety socjalne w Banku BPH S.A., Alior Banku S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., w Santander Consumer Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w Banku Pekao S.A. Poprzez działalność w wielu bankach wypracowaliśmy standardy w Polsce, dzięki czemu tysiące pracowników odeszło z bankowości zabezpieczonych finansowo i bez nadmiernego stresu mogli szukać nowej pracy lub otwierali własne biznesy. Jesteśmy z tego dumni.

Negocjowaliśmy z powodzeniem warunki przejęcia banków przez nowych inwestorów, to też sukces.

W jednym z banków z kapitałem zagranicznym „na potęgę” zwalniali ludzi za niewykonanie planów. Poprowadziliśmy ich przez sądy pracy, wspieraliśmy osobiście stając za świadka, wspierając finansowo. Wygrywaliśmy sprawę po sprawie. Dzięki temu utrwaliło się w Polsce orzecznictwo, że umowa o pracę zawarta na podstawie przepisów kodeksu pracy jest umową starannego wykonania pracy a nie rezultatu. Jesteśmy z tego dumni.

Stawiamy na dialog z naszymi Członkami, to oni mają wpływ na decyzje i kierunki działań podejmowanych przez nasz związek. Tak rozumiana współpraca przynosi dobre efekty.

W sprawach indywidualnych reprezentujemy Członków „Dialog 2005”, oferujemy porady naszych doświadczonych związkowców oraz opiekę prawników, z którymi współpracujemy od lat i którzy dobrze znają zagadnienia bankowe.

Patrzymy na ręce pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz sposobu prowadzenia biznesu, albowiem te dwa czynniki mają bezpośredni wpływ na środowisko pracy.

Chcielibyśmy, aby bankowość powróciła do roli instytucji zaufania publicznego. To trudne zadanie stoi jeszcze przed nami i dotyczy nie tylko upodmiotowienia pracowników, ale i klientów.

Po prostu „nie daj się” i wstąp do związku zawodowego „Dialog 2005”. Czytajcie informacje umieszczane przez nasz związek na stronie internetowej, w „Strefie Członkowskiej” przekazujemy istotne informacje, których nie można poddawać publicznej ocenie. Piszcie na adres: organizacjadialog2005@wp.pl

Zapraszamy w nasze szeregi!

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej:

Alicja Jędrych, Wojciech Płusa, Wiesława Wiertel, Beata Pustówka, Hanna Rutkowska, Anna Oprocha–Piech, Marek Łabuzek, Alicja Klimas, Iwona Sobesto-Kopacz, Marek Podlach, Agnieszka Lewandowska, Małgorzata Bartula, Małgorzata Dobrowolska, Katarzyna Król, Renata Kaszluga, Edyta Bochniak, Zbigniew Wędzicha.