Dobra wiadomość dla pracowników Alior Banku

Na początek, dobra wiadomość.

NZZPBiU „Dialog 2005” wystąpił do Pracodawcy z wnioskiem o wydanie zakazu nadawania w Alior Banku „Planów aktywizujących i naprawczych”. Wniosek uzasadniliśmy bardzo negatywnymi skutkami jakie tego typu programy przynosiły w Banku BPH. A dobra wiadomość w tym trudnym temacie jest taka, że otrzymaliśmy z Alior Banku dwie odpowiedzi, w których czytamy m.in.:

W Alior Banku S.A. nie ma obowiązujących wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy w rozumieniu art. 9 kodeksu pracy, regulujących programy aktywizujące i naprawcze pracowników.

oraz

W odpowiedzi na pismo NZZ Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Banków nr 001 z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie skierowania do Menadżerów i Kadrowców jednoznacznego zakazu stosowania wobec pracowników planów aktywizujących i naprawczych, pragniemy raz jeszcze wskazać, iż w Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie nie są stosowane żadne z tych programów, stąd wprowadzenie takiego zakazu jest bezprzedmiotowe.

Bardzo nas to cieszy. Gdyby jednak jacyś Menedżerowie chcieli postępować wbrew woli Pracodawcy i takie lub podobne plany/programy stosować, bardzo prosimy o informacje.

Potraktujmy tę dobrą wiadomość jako prezent noworoczny od „Dialogu” dla pracowników Alior Banku. Ponadto wszystkim naszym członkom oferujemy doradztwo, jak sobie radzić z takimi i podobnymi trudnymi sytuacjami.

Dziękujemy wszystkim, którzy przysłali nam deklaracje przystąpienia do „Dialogu”, dziękujemy za wszystkie opinie o sposobach wykorzystania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jesteśmy na etapie negocjowania podwojenia ilości środków przekazywanych przez Pracodawcę do Funduszu i pożytecznego ich przeznaczenia na potrzeby pracowników. Państwa opinie miały bardzo duże znaczenie.

Również pozostałe osoby zapraszamy do naszego związku zawodowego. Staramy się zajmować istotnymi dla pracowników Alior Banku sprawami, dlatego Państwa wsparcie/uczestnictwo jest bardzo ważne i potrzebne. Niech fakt wynegocjowania godnych odszkodowań w procesie zwolnień grupowych oraz zablokowania planów naprawczych będzie przykładem, że do Związku warto należeć i mieć wpływ na warunki panujące w swoim miejscu pracy.

Na koniec, gorsza wiadomość.

Na pytanie o podobno rosnące w styczniu plany sprzedażowe, odzew był tak niewielki, że nie dało się sensownie ruszyć tematu. Jeśli w lutym sytuacja się powtórzy, ale zgłoszeń będzie zdecydowanie więcej, poprosimy Pracodawcę o spotkanie w tej sprawie.