„Dyscyplinarka” – czy jest możliwa w okresie wypowiedzenia?

Dyscyplinarne rozwiązanie stosunku pracy powinno być uzależnione od okoliczności konkretnego przypadku, a nie stanowić zasadę postępowania.

Jak zobowiązać pracownika do rozliczenia się z firmą przed odejściem? Czy można to zrobić pod groźbą zapisanej w procedurze odejścia pracownika informacji, że jeżeli nie rozliczy się z powierzonego mienia, to pracodawca zmieni tryb rozwiązania umowy o pracę na zwolnienie dyscyplinarne? Pracodawca nie może wprawdzie odmówić wystawienia świadectwa pracy, ale pracownik nie poczuwa się do obowiązku oddania wszystkich sprzętów i rzeczy, które są własnością pracodawcy. Czy można powołać się na kwestię działania na szkodę pracodawcy i zmienić tryb rozwiązania umowy (zamiast za wypowiedzeniem na dyscyplinarne)?

Przytoczony zapis o zmianie trybu rozwiązania umowy nie powinien znaleźć się w aktach wewnątrzzakładowych. Dyscyplinarne rozwiązanie stosunku pracy powinno być uzależnione od okoliczności konkretnego przypadku, a nie stanowić zasadę postępowania.

Zasady rozliczenia się przez pracownika ze sprzętów i innych rzeczy oddanych mu do korzystania w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych powinny być uregulowane w przepisach wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy.

Ale uwaga: Przepisy te nie mogą jednak zawierać postanowień, zgodnie z którymi brak rozliczenia się przez pracownika z przekazanego mu mienia pracodawcy, będzie skutkował automatycznie zmianą trybu rozwiązania umowy o pracę. Takie działanie pracodawcy byłoby niezgodne z przepisami prawa pracy, gdyż mogłoby oznaczać nieuzasadnione rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy.