FECEC w Polsce cz. I – Spotkanie w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wśród bardzo ciekawych tematów dotyczących Banku BNP Paribas, nowych projektów kadrowych, dyskutowano o sytuacji gospodarczej w Polsce i nowych wyzwaniach.

Dnia 18 maja 2022 r. Maxime Legrand, Prezydent europejskiej federacji FECEC FICEC (Fédération Européenne des Cadres de banques et des Établissements de Crédit) odbył spotkanie z wyższą kadrą zarządzającą BNP Paribas Bank Polska, Panem Przemysławem Gdańskim, Kadrowcami – Panią Darią Gostkowską i Izabellą Chauffour. Alicja Jędrych reprezentowała „Dialog 2005” zdalnie, Anna Oprocha – Piech reprezentowała związek uczestnicząc osobiście. Anna przekazała też informacje o swojej pracy na rzecz FECEC.

Wśród bardzo ciekawych tematów dotyczących Banku BNP Paribas, nowych projektów kadrowych prowadzonych w Banku, dyskutowano o sytuacji gospodarczej w Polsce i nowych wyzwaniach związanych z nową, trudną sytuacją w Polsce i Europie. UE potrzebuje zrównoważonego rozwoju, a firmy nowych form zarządzania. W tej sytuacji bardzo ważny jest dialog społeczny.

Przewodnicząca „Dialog 2005” Alicja Jędrych zaznaczyła, że banki powinny odejść od systemu MBO na rzecz jakości pracy i jakości sprzedawanych klientom produktów bankowych. W Banku BNP Paribas obecnie testowany jest nowy system premiowania oparty na jakości pracy, byłoby dobrze, aby ten system został oceniony jako zadowalający pracowników i pracodawcę. „Dialog 2005” zainteresowany jest wynagrodzeniami pracowników Banku, Przewodnicząca poprosiła o przegląd wynagrodzeń zasadniczych, albowiem w dobie wysokiej inflacji należy zadbać o najsłabiej zarabiających tak, aby wystarczało na utrzymanie rodzin.

Przewodnicząca podziękowała Prezesowi BNP Paribas za nową jakość prowadzonych rozmów ze związkami zawodowymi i podkreśliła pozytywną rolę Pani Darii Gostkowskiej i Izabelli Chauffour.

Dziękujemy Maxime za szczególne zainteresowanie Polską i sprawami, z którymi musimy zmierzyć się w życiu codziennym i w pracy.