Głosowanie w sprawie dalszych kroków w sporze zbiorowym z Alior Bank S.A.

Pomimo udziału Mediatora i woli związkowców, aby zakończyć spór porozumieniem na godziwych warunkach, do dnia dzisiejszego nie doszło do ugody.

Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Alior Banku,

Obecnie mamy do czynienia z impasem w sporze zbiorowym wszczętym o podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w 2022 r. Pomimo udziału Mediatora i ogromnej woli związkowców, aby zakończyć spór porozumieniem i na godziwych warunkach dla pracowników z uwzględnieniem możliwości Alior Banku, do dnia dzisiejszego nie doszło do ugody, a wręcz przeciwnie, Bank wycofuje się z tego, co wcześniej położył na stole i było przez związkowców akceptowalne. Rozważamy zatem podjęcie kolejnych kroków zgodnych z Ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Przypominamy, że pismo ze zgłoszeniem sporu zbiorowego zostało dostarczone Pracodawcy w dniu 22.11.2021 r. Żądanie będące przedmiotem sporu dotyczy uruchomienia podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w 2022 r. o 15% dla każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, jednak nie mniej niż 500 zł brutto. Pracodawca rozciągał w czasie negocjacje, sytuacja jest identyczna w trakcie mediacji. Szczerze mówiąc wygląda na to, że Pracodawca świadomie dąży do „zwarcia” ze związkami zawodowymi i do tego trzeba się przygotować.

Jeżeli decydenci nie rozumieją racji społecznych lub grup zawodowych, to dochodzi do protestów a nawet rozwiązań siłowych – tak jest na całym świecie. Niestety, ale i takie rozwiązania trzeba brać pod uwagę w Alior Bank S.A. i na protest trzeba być przygotowanym z udziałem pracowników. Nie zerwaliśmy mediacji i nadal mamy nadzieję na pozytywne rozwiązanie, ale jak to przysłowie mówi – do wojny trzeba się przygotowywać w czasie pokoju.

Na dzień dzisiejszy chcemy poznać zdanie pracowników i Waszą determinację do współdziałania w sprawie podwyżek.

W przypadku braku refleksji po stronie Pracodawcy, działając w porozumieniu z innymi związkami zawodowymi będącymi w sporze zbiorowym z Alior Bank S.A. podejmiemy działania dozwolone prawem, adekwatne do wyrażonej woli większości pracowników.

Zgodnie z art. 15 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych „Nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej”. Dlatego prosimy pracowników Alior Banku o wzięcie udziału w głosowaniu dotyczącym formy akcji protestacyjnej/strajkowej, jaką zorganizujemy w obliczu nieosiągnięcia porozumienia w sporze zbiorowym.

Jeśli głosujesz ze służbowego adresu mailowego prześlij na adres organizacjadialog2005@wp.pl jedną z niżej wymienionych opcji wraz z nazwą swojego stanowiska pracy. Jeśli głosujesz na naszej stronie internetowej zaznacz wybraną opcję oraz wpisz swój służbowy adres email i nazwę stanowiska pracy.

Głosowanie zostało zakończone.