I Ty możesz tworzyć z nami pierwszy w Polsce związek zawodowy reprezentujący branżę bankową i finansową

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług Dialog 2005 został zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym w Warszawie w dniu 23.08.2005 r. pod numerem KRS 0000239942.

Jesteśmy pierwszym w Polsce związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników bankowości, branżowym o charakterze ogólnopolskim. Członkowie Założyciele w swoim życiorysie odnotowali członkostwo w „Solidarności” i w OPZZ, ale te Centrale nie spełniały oczekiwań związanych z konkretnym działaniem i wsparciem organizacji zakładowych działających w bankach. Obydwa związki są upolitycznione, jeden kojarzony z prawicą, drugi z lewicą. Niestety, ma to swoje przełożenie na pracę związkową w zakładach pracy. Do tego należy dodać, że zrzeszenie się bankowców w „tyglu zawodowym” dało taki efekt, że głos pracowników bankowości nie znajduje zrozumienia i nie ma siły przebicia.

NZZPBiU „Dialog 2005” stworzyliśmy od podstaw, to trudne zadanie, ale idziemy do przodu. Zrzeszamy już pracowników Pekao SA, Banku BPH SA, Alior Banku SA, wspieramy w sprawach indywidualnych pracowników PKO BP SA, BGŻ SA.

Wybory do władz „Dialog 2005” przeprowadzamy metodą korespondencyjną co oznacza, że każdy Członek głosuje, wybiera swoich przedstawicieli do najwyższych władz Związku. Każdy Członek ma też możliwość kandydowania do władz lub zgłoszenia osoby, którą uważa za godną zaufania.

Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków nr 001 NZZPBiU „Dialog 2005” jest strukturą związku „Dialog 2005”. Na dużą skalę działamy w Banku BPH SA od 2005 r., w Banku Pekao SA od 2008 r.

W kwestiach dotyczących ustalania wewnątrzzakładowego prawa pracy, warunków pracy, ZFŚS oraz BHP reprezentujemy ogół pracowników. Konsekwentnie od lat patrzymy na ręce pracodawcom w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz sposobu prowadzenia biznesu, albowiem te dwa czynniki mają bezpośredni wpływ na środowisko pracy. Upominamy się o podmiotowe traktowanie pracowników i klientów wiedząc, że to jest droga do stabilnego rozwoju firmy. Naszym dążeniem jest przywrócenie bankowości do roli instytucji zaufania publicznego. Wyżej sprecyzowane priorytety organizacji związkowej „Dialog 2005” powodują, że często musimy iść pod prąd, przeciwstawiać się doraźnym interesom wielu ludzi a także innym związkom zawodowym.

Polskich pracowników bankowości reprezentujemy w Federacji Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych. Współpraca z Federacją daje nam możliwości korzystania z ich doświadczeń a także otwiera możliwość działania poprzez instytucje unijne.

W sprawach indywidualnych reprezentujemy interesy naszych członków.

„Dialog 2005” pomaga Członkom w sposób profesjonalny, dlatego w dużym stopniu niwelujemy nierównowagę sił pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Możemy też i Was wspierać, oferujemy możliwość konsultacji i pomocy w trudnych zagadnieniach, do sądu pracy włącznie. Nasze interwencje w obronie praw, interesów i poszanowania godności osobistej pracowników przynoszą pozytywny skutek, także w wyrokach sądów pracy.

Mamy pozytywne wyroki w sprawach sądowych dotyczących zwolnień z pracy z powodu niewykonania zadań sprzedażowych, wygrywamy sprawy w przypadku łamania procedur dotyczących braku konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę, wygraliśmy sprawę o mobbing w pracy, wygraliśmy wszystkie sprawy skierowane przeciwko Bankowi Pekao SA o zapłatę bonusu świątecznego, który nie został wypłacony przejętym pracownikom w trybie art. 231 k.p. z Banku BPH SA.

Mamy doświadczenie w rokowaniach, ale tam, gdzie pracodawca godzi w interesy pracowników nie idziemy na ugodę. Nie ma wyjścia, to idziemy do prasy. Po opublikowaniu artykułu w gazecie Parkiet dnia 18 marca 2009 r. (s.10) pt. „BPH sporo zapłaci matce za usługi doradcze” (artykuł poniżej), Bank BPH SA zadbał o godziwy pakiet socjalny podczas zwolnień grupowych w Banku BPH).

Wykonaliśmy i nadal wykonujemy ogrom pracy. Stwierdzenie – nie wygrasz z korporacją, w naszym przekonaniu nie jest prawdziwe. Trzeba tylko profesjonalizmu, konsekwencji w działaniu i trzeba dobrze wypełniać swoje ustawowe zadania wobec pracowników, co staramy się czynić.

Zwracają się do nas o pomoc bankowcy z kilku polskich banków i nikogo nie zostawiliśmy bez wsparcia. Dobrym, światowym standardem jest powszechna przynależność pracowników do profesjonalnych, branżowych związków zawodowych i jest ona panaceum na wiele codziennych niemiłych niespodzianek w pracy. Federacja zrzesza różne związki zawodowe branży bankowej i instytucji finansowych, także związki zrzeszające menedżerów. W tzw. starej Europie ludzie wiedzą doskonale, że warto dbać o swoje i to niezależnie od „stołka”, rozumieją że tak naprawdę w spółkach akcyjnych wszyscy są pracownikami najemnymi. W Polsce w różny sposób ludzie rozumieją swoją rolę w firmie, dlatego łatwo ludzi podzielić.

Serdecznie zapraszamy w nasze szeregi, do uczestnictwa w organizacji związkowej „Dialog 2005”.